Students Tilburg University

SPSS: De Kruskal-Wallis toets

De Kruskal-Wallis toets is een niet-parametrische enkelvoudige variantie-analyse (een variantie-analyse met één onafhankelijke variabele), waarbij de afhankelijke variabele ordinaal is. Deze toets kan worden uitgevoerd als er meer dan twee steekproeven (groepen) zijn. De nulhypothese wordt getoetst dat de steekproeven afkomstig zijn uit dezelfde populaties. 

Uitvoering

Voor uitvoering in SPSS, kies <Analyze>, <Nonparametric Tests>, <K Independent Samples>. De afhankelijke variabele wordt ingevoerd onder Test Variable List en onder Grouping Variable wordt de onafhankelijke variabele ingevoerd.

Zie voor meer informatie het boek van de Vocht, paragraaf 15.6.