Students Tilburg University

SPSS: Literatuur

De elektronische helpdesk biedt informatie over en is een leidraad bij het verwerken van je onderzoeksgegevens. De elektronische helpdesk is speciaal ontwikkeld voor studenten sociale wetenschappen en behandelt statistische analysetechnieken en de wijze waarop deze kunnen worden uitgevoerd in SPSS. Ook kun je via deze helpdesk bepalen welke toets je met jouw data kunt uitvoeren.

Bij het maken van deze helpdesk is gebruik gemaakt van de kennis van de MTO-docenten, alsmede de volgende literatuur:

 • P.D. Allison (1999) Multiple Linear Regression: A Primer. Thousand Oakes: Pine Forge Press. Inc.
 • P.J.D. Drenth en K. Sijtsma (1990) Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • P. de Heus, R. van der Leeden & B. Gazendam (1995) Toegepaste data- analyse: Technieken voor niet-experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
 • D.E. Hinkle, W. Wiersma & S.G. Jurs (1998) Applied statistics for the behavioral sciences. Boston etc.: Houghton Mifflin, 4e druk.
 • E. Huizingh (1999) Inleiding SPSS 9.0 voor Windows en Data Entry. Schoonhoven: Academic Service.
 • Th. van der Net (2000) Handleiding SPSS voor Windows (versie 7.5, 8 en 9). Dictaat Tilburg University, dictaatnummer 424.99.012.
 • J. van den Ronden & W. van Nieuwenhuysen (1996) Handboek SPSS for Windows. Schoonhoven: Academic Service.
 • A. Slotboom (1996) Statistiek in woorden : een gebruikersvriendelijke beschrijving van de meest voorkomende statistische termen en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2e druk.
 • SPSS Inc. (1998) SPSS Base 8.0 Applications Guide. Chicago: SPSS Inc.
 • Stevens, J (1992) Applied multivariate statistics for the social sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Vocht, A. de (2000) Basishandboek SPSS10 voor Windows 98/ME/2000. Utrecht: Bijleveld Press.
 • M.E.A. Stouthard (1998) Validiteit. In: W.P. van den Brink en G.J. Mellenbergh (Eds.) Testleer en testconstructie (pp. 217-301). Amsterdam: Boom.