Students Tilburg University

SPSS: Logistische regressie

Logistische regressie is een regressiemethode met een dichotome variabele (een nominale variabele met twee antwoordcategorieën) als afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen mogen zowel van nominaal als van interval niveau zijn. Er wordt gekeken hoe goed de onafhankelijke variabelen die in het regressiemodel zijn opgenomen kunnen voorspellen in welke van de twee categorieën van Y een case/onderzoekseenheid valt.