Students Tilburg University

SPSS: Middelen

Het gemiddelde berekenenen van de waarden van een aantal verschillende items doe je door een nieuwe variabele te berekenen op basis van de verschillende variabelen via <Compute>.

Kies in SPSS <Transform>, <Compute>.
Vul onder "Target variable:" de naam van je nieuwe variabele in.

Vul onder "Numeric Expression:" de opdracht in. Je kunt dat doen door de opdracht in te typen, maar je kunt ook de benodigde onderdelen aanklikken. Voor middelen kun je kiezen voor de functie "Mean" of je kunt handmatig de som invoeren. Bij de laatste moet je wel haakjes gebruiken voor elk onderdeel.

Voorbeeld

In een vragenlijst meten 10 items de rekenvaardigheid. De totaalscore wordt gemaakt door de score op alle 10 de items te middelen.
Rekenvdh = Mean(item1, item2, item3, item4, item5, item6, item8, item9, item10, item15)
   of
Rekenvdh = (item1 + item2 + item3 + item4 + item5 + item6 + item8 + item9 + item10 + item15) / 10

Heb je missing values, dan kunnen die met bovenstaande methode het beeld van je data (ernstig) verstoren. Stel, je kunt op de tien genoemde items steeds een score tussen de 1 en de 5 halen. Wanneer alles ingevuld is, bedraagt de gemiddelde score minimaal 1 en maximaal 5. Wanneer respondent A op 8 variabelen een 5 scoort (maximaal) maar 2 vragen mist, is zijn gemiddelde score in SPSS versie 9 een System Missing Value. Dat is jammer want de scores op de acht ingevulde items vinden wij in dit geval representatief voor zijn rekenvaardigheid.

In SPSS versie 10 krijgt A middels de eerste methode wel een gemiddelde score van 5. Echter, wanneer A maar één item had ingevuld (maximale score van 5) zou hij ook een gemiddelde score van 5 krijgen. We vinden echter het antwoord op één item niet representatief voor zijn rekenvaardigheid. Om niet voor elke respondent apart te bekijken of ze een voldoende aantal representatieve antwoorden hebben gegeven gebruiken je hiervoor de volgende opdracht:

target = Mean.x (item1, item2, item3, item4, item5, item6, item8, item9, item10, item15)

Betekenis van de onderdelen:

Mean = het gemiddelde van de items tussen haakjes
x = het aantal items dat minimaal beantwoord moet zijn (het aantal variabelen dat een valide waarde heeft), een goede richtlijn is 80% van het totaal aantal items n. Uiteraard is dit afhankelijk van de inhoud en achtergrond van je vragenlijst.

In het gegeven voorbeeld zou de opdracht worden:
Rekenvdh = Mean.8 (item1, item2, item3, item4, item5, item6, item8, item9, item10, item15)

Bij het gebruik van variabelenamen die alleen verschillen op een cijfer aan het eind van de naam, kun je de opsomming (lijst met variabelen) verkort aangeven. Zo kan bijvoorbeeld Mean.4(item1, item2, item3, item4, item5) ook geschreven worden als Mean.4(item1 to item5). Deze wijze van verkorten werkt niet bij gebruik van verschillende namen of het gebruik van letters (A,B,C etc.) in plaats van getallen aan het eind van de variabelenaam.