Students Tilburg University

SPSS: Analyse bij meerdere variabelen (asymmetrisch)

Als je een hypothese wilt toetsen met een afhankelijke variabele erin, moet je eerst bepalen of er sprake is van één of meerdere afhankelijke variabelen.

Bepaal vervolgens het meetniveau van je variabelen; dit bepaalt onder meer de keuze voor een bepaalde analysetechniek. Wanneer je in het overzicht geen geschikte toets kunt vinden, dan kun je voor één van je variabelen het meetniveau aanpassen.

Let op: in onderstaand overzicht geeft het eerstgenoemde meetniveau het meetniveau van je onafhankelijke variabele aan.

  • Eén afhankelijke variabele
  • Meerdere afhankelijke variabelen
    • Nominaal x Interval: MANOVA
    • Interval x Nominaal: Discriminantanalyse(*)
    • Interval x Interval: Canonische correlatieanalyse(*)

De technieken met (*) erachter worden niet door de SPSS-Helpdesk ondersteund. Een goede uitleg is te vinden in Stevens (1992).