Students Tilburg University

SPSS: Multipele regressieanalyse

In de sociale wetenschappen worden afhankelijke variabelen doorgaans door een groot aantal factoren bepaald. Multipele regressieanalyse onderzoekt het verband tussen meerdere onafhankelijke variabelen (X1, X2, X3, enzovoorts) en één afhankelijke variabele Y.  De relatie tussen elk van de onafhankelijke variabelen en Y is lineair volgens dit model.

Met regressieanalyse kun je op basis van de scores op de onafhankelijke variabelen, de scores op Y voorspellen. Je bekijkt hoe groot de invloed is van alle onafhankelijke variabelen samen op Y. Ook kun je bekijken of de onafhankelijke variabelen afzonderlijk een significante bijdrage leveren in de verklaring van Y.

De afhankelijke variabele (Y) dient van interval- of rationiveau te zijn. De onafhankelijke variabelen zijn vaak van interval- of rationiveau, maar kunnen ook nominaal zijn (in dat geval wordt gewerkt met dummyvariabelen).

Voorbeeld

Een voorbeeld van een multipele regressieanalyse is de regressie van "Acceptatie van het traditionele rolmodel" (Y) op leeftijd (X1) en opleidingsniveau (X2). Y is gemeten m.b.v. een vragenlijst.

Zie voor meer informatie het boek van Hinkle, hoofdstuk 18, het SPSS dictaat hoofdstuk 8, blz.97, de Vocht, paragraaf 14.4, en een beknopte beschrijving van de techniek.Daarnaast is er een voorbeeld van een multipele regressie analyse.
Bij dit voorbeeld hoort ook een SPSS-datafile.