Students Tilburg University

SPSS: Analyse bij meerdere variabelen

Als je een hypothese wilt toetsen met meerdere variabelen erin, moet je eerst bepalen of er sprake is van een asymmetrisch of een symmetrisch verband; m.a.w. of er een groep onafhankelijke variabelen en een (groep) afhankelijke variabele(n) is aan te wijzen of niet.

  • wel een groep onafhankelijke variabelen aan te wijzen (asymmetrisch)
  • geen groep onafhankelijke variabelen aan te wijzen (symmetrisch)