Students Tilburg University

SPSS: Sensitiviteit, specificiteit en positief voorspellende waarde

Een aantal specifieke maten voor de samenhang tussen twee nominale variabelen zijn de voorspellende eigenschappen sensitiviteit, specificiteit en positief predictieve waarde. De laatste term wordt in het Engels meestal afgekort tot PPV (Positive Predictive Value). Deze maten worden nogal eens in de medische wetenschap en epidemiologie gebruikt, teneinde het hebben of krijgen van ziekten of aandoeningen te voorspellen.

Om deze maten te berekenen wordt meestal een nieuwe meetmethode (bijvoorbeeld een vragenlijst of een bloedtest) vergeleken met een bestaande meetstandaard (bijvoorbeeld een diagnose door een arts). De meetstandaard wordt gebruikt als criterium waartegen de testscore wordt afgezet.

Het volgende schema biedt een overzicht van de mogelijke combinatie van scores die een respondent kan hebben:

Meetstandaard
Testscore
- +
- A B
+ C D

Sensitiviteit

De sensitiviteit is het percentage van de positief gediagnosticeerde onderzoekseenheden volgens het criterium, die ook positief zijn bevonden met behulp van de nieuwe meetmethode. Men spreekt ook van het percentage correct geïdentificeerde positieven. Dit kun je weergeven door 100*D/(D+B) uit te rekenen.

Specificiteit

Specificiteit is het percentage van de negatief gediagnosticeerde onderzoekseenheden volgens het criterium, die ook negatief zijn bevonden met behulp van de testscore. Dit noemt men ook wel het percentage correct geïdentificeerde negatieven. Dit kun je uitrekenen door 100*A/(A+C).

Positief predictieve waarde

Bij de positief voorspellende waarde wordt er andersom geredeneerd en ga je uit van het aantal positieven volgens de nieuwe meetmethode. De PPV (Positieve Predictive Value) is dan het percentage van de positief bevonden onderzoekseenheden aan de hand van de testscore, die ook positief gediagnosticeerd worden. Dit wordt weergeven door 100*D/(D+C).

N.B. De negatief voorspellende waarde zou je kunnen weergeven door 100*A/(A+B), maar deze wordt vrijwel nooit gebruikt.