Students Tilburg University

SPSS: Sommeren - Optellen

Het optellen van de waarden van verschillende items doe je door een nieuwe variabele te berekenen aan de hand van de verschillende items via Compute.

Kies in SPSS <Transform>, <Compute>.
Vul onder "Target variable:" de naam van je nieuwe variabele in.

Vul onder "Numeric Expression:" de opdracht in. Je kunt dat doen door de opdracht in te typen, maar je kunt ook de benodigde onderdelen aanklikken. Voor sommeren kun je kiezen voor de functie "Sum" (handig voor opeenvolgende variabelen), of je kunt een optelsom ingeven.

Voorbeeld

In een vragenlijst meten 10 items de rekenvaardigheid. De totaalscore wordt gemaakt door de score op alle 10 de items op te tellen.

Rekenvdh = Sum(item1, item2, item3, item4, item5, item6, item8, item9, item10, item15)

   of

Rekenvdh = item1 + item2 + item3 + item4 + item5 + item6 + item8 + item9 + item10 + item15

Heb je missing values, dan kunnen die met bovenstaande methode het beeld van je data (ernstig) verstoren. Stel, je kunt op de tien genoemde items steeds een score tussen de 1 en de 5 halen. Wanneer alles ingevuld is, bedraagt de somscore minimaal 10 en maximaal 50. Wanneer respondent A op 8 variabelen een 5 scoort (maximaal) maar 2 vragen mist, is zijn somscore in SPSS versie 9 een System Missing Value. Dat is jammer want de scores op de acht ingevulde items vinden wij in dit geval representatief voor zijn rekenvaardigheid. In SPSS versie 10 zou A een totaalscore van 40 krijgen.
Een andere respondent (B) heeft alles ingevuld en scoorde op elke vraag 4. Zijn somscore is ook 40. Toch is het patroon van beide respondenten anders. In dit geval scoort respondent A structureel hoger dan respondent B.

Somscore simuleren

De op bovenstaande wijze berekende somscore representeert de antwoorden op de gegeven variabelen dus niet goed. Om rekening te houden met Missing Values en dataverlies te beperken kun je de somscore simuleren door te werken met het gemiddelde over de wel ingevulde items. Je kunt hierbij aangeven hoeveel items er minimaal moeten zijn ingevuld om een somscore te mogen laten berekenen. Een goede richtlijn is 80% van het totale aantal items.

Gebruik hiervoor de volgende opdracht:
target = Mean.x(item1, item2, item3, item4, item5, item6, item8, item9, item10, item15)*n

Betekenis van de onderdelen

Mean = het gemiddelde van de items tussen haakjes
x = het aantal items dat minimaal beantwoord moet zijn (het aantal variabelen dat een valide waarde heeft), een goede richtlijn is 80% van het totaal aantal items n.
n = het totaal aantal items in de schaal.

Deze berekening geeft een waarde vergelijkbaar met de somscore als je alles zou optellen wanneer er geen missing values zijn. In ons voorbeeld zou de opdracht worden:
Rekenvdh = Mean.8(item1, item2, item3, item4, item5, item6, item8, item9, item10, item15)*10

Bij het gebruik van variabelenamen die alleen verschillen op een cijfer aan het eind van de naam, kun je de opsomming (lijst met variabelen) verkort aangeven. Zo kan bijvoorbeeld Sum.4(item1, item2, item3, item4, item5) ook geschreven worden als Sum.4(item1 to item5).

Deze wijze van verkorten werkt niet bij gebruik van verschillende namen of het gebruik van letters (A,B,C etc.) in plaats van getallen aan het eind van de variabelenaam.  

Klik op de knop Back in Netscape om terug te gaan naar de vorige pagina.