Students Tilburg University

SPSS: Splitsen

Bij het splitsen op basis van een variabele worden alle volgende opdrachten uitgevoerd voor de groepen gevormd door elke aparte waarde van die variabele. Zolang de file gesplitst is kun je op de statusbalk de melding "Split File on" zien. Missing values worden als een aparte categorie beschouwd; ook voor de groep met MVs worden de opdrachten apart uitgevoerd.

Tip: Bij deze opdracht moet het bestand gesorteerd worden op basis van de variabele die je ingeeft. Dit doet SPSS in principe automatisch. Wanneer je Split file uitzet blijft de gesorteerde volgorde staan. Om dit te veranderen kun je zelf je bestand sorteren (bijv. op basis van identificatienummer).

Let op: Wanneer je het bestand na een splitsing opnieuw wilt splitsen op basis van andere variabelen, zorg dan dat je eerst de eerste splitsing ongedaan maakt (<Data>, <Split File: Analyze all cases>. Je kunt dit controleren doordat de melding "Split File on" niet meer is te zien op de statusbalk.