Students Tilburg University

SPSS: T-toets

1 Gemiddelde vergelijken met een zelfgekozen waarde

T-toets en betrouwbaarheidsinterval. Voor uitvoering in SPSS, klik op <analyze>, <compare means>, <One-Sample T Test>.

Zie Hinkle, blz.204-213, blz.220-221 en de Vocht, paragraaf 12.1, blz.171.

De gemiddelden van twee groepen op één variabele vergelijken

(Independent-Samples T Test)

Met behulp van de t-toets voor onafhankelijke steekproeven kun je toetsen of twee groepen (gevormd op basis van hun score op een onafhankelijke variabele) van elkaar verschillen op één afhankelijke variabele. Voor uitvoering in SPSS, klik op <Analyze>, <compare means>, <Independent-Samples T-Test>.

Samenvatting; zie ook SPSS-dictaat, blz.93 of de Vocht, paragraaf 12.2, blz.174; zie voor theorie: Hinkle, blz.254-264, 267-273.

NB: Als je de gemiddelden van meer dan twee groepen met elkaar wilt vergelijken, pas je een variantie analyse (ANOVA) toe.

De gemiddelden van twee variabelen vergelijken

(Paired-Samples T Test)

Met behulp van de t-toets voor afhankelijke steekproeven kun je toetsen of twee variabelen die afhankelijk zijn van van elkaar verschillen. Elke onderzoekseenheid heeft dus een score op beide variabelen. SPSS toetst of het verschil tussen deze twee variabelen significant is. Voor uitvoering in SPSS, klik op <Analyze>, <compare means>, <paired samples t-test>.

Zie SPSS-dictaat, blz.92 of de Vocht, paragraaf 12.3, blz.177; zie voor theorie: Hinkle, blz.278-283.

NB: Als je wilt toetsen of het verschil tussen deze twee variabelen beïnvloed wordt door een derde variabele (een variabele op basis waarvan je verschillende groepen kunt vormen), is deze t-toets niet de aangewezen analysemethode en kun je beter een "General Lineair Model: repeated measures" uitvoeren.