Students Tilburg University

SPSS: Vragenschema t.b.v. keuze analysetechniek

Formuleer eerst een hypothese. De keuze voor een statistische toets of analysemethode hangt af van het aantal variabelen waarmee je de hypothese toetst.

NB: Als in het vragenschema gesproken wordt over variabelen, worden variabelen in de datamatrix bedoeld en geen abstracte of hypothetische variabelen. Bij onderling afhankelijke metingen wordt elke meting in principe als een aparte variabele beschouwd.

Ga na hoeveel variabelen in je hypothese zijn opgenomen. Klik het juiste antwoord aan.

  • Eén variabele, bijvoorbeeld: wat is het leesniveau van kinderen van zeven jaar?
  • Twee variabelen, bijvoorbeeld: verschillen mannen en vrouwen in het aantal keren dat ze gaan sporten per maand?
  • Meer dan twee variabelen, bijvoorbeeld: hebben leeftijd en het hebben van kinderen invloed op de politieke voorkeur?