Wie verdient de titel Teacher of the Year?

Teacher of the Year verkiezingen 2023

Ieder jaar wordt tijdens de Docent van het Jaar verkiezingen de beste docent van Tilburg University gekozen. In 2023 waren de verkiezingen van 12 t/m 16 juni en de uitslag werd op 4 september bekendgemaakt.

De verkiezingen wordt georganiseerd in samenwerking met Fractie SAM, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven stimuleren en het harde werk van docenten te erkennen. De winnende docent wordt voorgedragen voor de nationale Docent van het Jaar verkiezing die ieder jaar door het ISO (Insterstedelijk Studenten Overleg) georganiseerd wordt. 

De genomineerden

De genomineerde docenten per faculteit waren:

TiSEM: Hannes Datta

Hannes Datta geeft de vakken Online Data Collection and Management en Data Preparation and Workflow Management. Hij heeft innovatieve lesmethodes ontwikkeld om studenten te betrekken bij zijn vakken door interactieve spellen en groepsprojecten. Daarnaast gebruikt hij vaak actuele voorbeelden om studenten theoretische concepten te helpen begrijpen. Hannes heeft ook een website genaamd ‘Thesis Companion’ waarop hij studenten helpt met het schrijven van hun thesis door het middel van tips. Ten slotte vindt Hannes diversiteit en inclusief onderwijs erg belangrijk. Dit laat hij al vroeg blijken aan zijn studenten door dit te benoemen op de Canvas pagina’s van zijn vakken.

TSB: Max van der Heijden

Max van der Heijden geeft onder andere het vak Wetenschapsfilosofie voor de Sociale Wetenschappen. Binnen dit vak gebruikt hij veel actuele onderwerpen wat de stof interessant maakt voor de studenten. Daarnaast is zijn onderwijs erg interactief en moedigt hij studenten actief aan om contact te leggen en vragen te stellen. Hiermee verlaagt Max de drempel voor studenten om dit daadwerkelijk te doen. Zijn gebruik van humor draagt hier ook zeker aan bij.

TLS: Dorien Velthuis

Dorien Velthuis geeft de vakken Strafprocesrecht en Inleiding Straf- en Strafprocesrecht. Ze heeft zich het afgelopen jaar onder andere ingezet met het herontwerpen van het vak Inleiding Straf- en Strafprocesrecht. Zo heeft ze dit vak velen malen interactiever weten te maken door middel van verschillende werkvormen zoals presenteren, rollenspellen en het oefenen van tentamenvragen. Deze werkvormen zorgen ervoor dat het vak meer tot leven komt, waardoor de stof op doeltreffende wijze wordt overgebracht. Verder heeft Dorien kennisclips ontwikkeld en is ze daar nog steeds mee bezig met het doel lastige casussen uit het strafrecht duidelijk, maar vooral ook levendig uit te leggen. Met haar proactieve en innovatieve houding weet Dorien studenten te enthousiasmeren voor het vak.

TSHD: Nathan Wildman

Nathan Wildman geeft de vakken Taalfilosofie, Logic en Introduction to Logic. Studenten vinden Nathan een docent die lesgeeft met veel enthousiasme. Daarnaast is hij in staat om studenten niet alleen het studiemateriaal te laten begrijpen, maar ook om ze er dieper over na te laten denken en ermee aan de slag te gaan. Nathan weet hoe hij zijn lessen luchtig moet houden terwijl ze ook erg productief zijn.

TST: Anke Liefbroer

Anke Liefbroer geeft de vakken Pastoraat en Psychopatholagie, en Sociology and Psychology of Religion. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan het opzetten en coördineren van de master Geestelijke Verzorging. Haar lessen zijn een mooie balans tussen onderzoeksbevindingen en ervaringen uit de praktijk. Anke gebruikt verschillende activerende werkvormen in haar colleges en vormt haar onderwijs naar de behoefte van studenten en de maatschappelijke actualiteit.

Stemmen: hoe werkt het?

Elke student mag één stem uitbrengen. De docenten worden op de volgende criteria beoordeeld:

  • De docent heeft passie voor zijn of haar vak en weet de maatschappelijke meerwaarde van het vak over te brengen aan studenten.
  • De docent maakt gebruik van activerende didactiek door middel van voldoende interactie en feedback en weet daarbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de student.
  • De docent streeft ernaar zichzelf blijvend te professionaliseren en te ontwikkelen.
  • De docent weet ondanks veranderende omstandigheden vanwege de coronacrisis kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en studenten daarbij betrokken te houden.

Houd deze criteria in je achterhoofd bij het uitbrengen van je stem! Uiteindelijk wordt de Teacher of the Year gekozen door middel van de stemmen van de studenten (50%) en de stemmen van de jury (50%).