Students Tilburg University

Verzoek indienen Examencommissie Law School

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van tentamens en examens. Hoe kun je een verzoek indienen?

Wijze van indiening verzoeken

  • verzoeken om vrijstelling van een onderdeel van de opleiding
  • verzoeken tot een éénmalige extra kans (artikel 15 lid 4 bachelor OER / artikel 4.15 master OER)
  • verzoeken van studenten m.b.t. hun studieprogramma
  • overige verzoeken aan de examencommissie

Bovenstaande verzoeken doe je (gemotiveerd en zo nodig voorzien van bewijsstukken) via dit formulier.

N.B.: Aanvragen/verzoeken via e-mail worden niet in behandeling genomen!

Bijzondere voorzieningen