Students Tilburg University

(ready to delete) Aanmelden schriftelijke tentamens

Iedereen die wil deelnemen aan een schriftelijk tentamen of midterm moet zich hiervoor aanmelden. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.

In de Regels en Richtlijnen voor de examencommissie van jouw faculteit is opgenomen dat de aanmelding voor schriftelijke toetsen dient te geschieden volgens een vastgestelde procedure.

OSIRIS Student

Wil je je kunnen aanmelden voor een toets dan moet je eerst in OSIRIS Student je vakken selecteren waarvoor je toetsen wilt doen. Ook de vakken waar je al college in hebt gevolgd, maar waar je tentamens in wil doen moet je selecteren. In OSIRIS Student kun je je vervolgens aanmelden voor dit (her)tentamen. Is een vak niet zichtbaar in OSIRIS Student dan is het tentamen nog niet opengesteld of de sluitingsdatum voor het tentamen is reeds geweest.

Je kunt via het overzicht tentamendata zoeken op de cursuscode om alle schriftelijke tentamens of midterms van een vak of studieprogramma te raadplegen. Het kan ook zijn dat het betreffende vak niet met een schriftelijktentamen wordt getentamineerd. Raadpleeg daarom ook de onderwijscatalogus. Je hoeft je alleen maar aan te melden voor schriftelijke tentamens en midterms.

Openings- en sluitingsdata tentamenaanmelding

In Osiris wordt 4 weken voor de toetsdatum de aanmelding opengezet voor het aanmelden van een tentamen, hertentamen of midterm. Online aanmelden voor een tentamen, hertentamen of midterm kan tot en met 5 werkdagen voor de toetsdatum. Heb je bijvoorbeeld op maandag tentamen, dan kun je jezelf tot de maandag een week ervoor aanmelden tot 23.59 uur. Let op! Gewijzigde data inschrijving tentamens en oproepen tentamens voor de maand december 2019/januari 2020. Lees meer>>

Ben je niet op tijd aangemeld, dan is deelname aan deze toets niet meer mogelijk, ook niet met toestemming van de docent.

Aanmelding raadplegen

Nadat je je hebt aangemeld voor een schriftelijk tentamen of midterm, kun je deze aanmelding bekijken in OSIRIS Student via tabblad Inschrijven in het overzicht Inschrijvingen. Om vervelende vergissingen te voorkomen is het aan te raden om je aanmelding altijd langs deze weg te controleren zeker als je weet dat je binnenkort een tentamen hebt.

Oproep schriftelijke tentamens en midterms

Je ontvangt een oproep voor het tentamen op je Tilburg University mailadres. Is er via Studielink nog een ander mailadres van jou bekend bij de studentenadministratie dan ontvang je de oproep ook via dit mailadres. In de laatste week voor je tentamen plaatsvindt, ontvangt je een oproep met het tijdstip, de zaal en stoelnummer.

Geen oproep ontvangen

Heb je geen oproep (mail) ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Student Desk.

Controle op gerechtigheid

Bij iedere aanmelding voor een tentamen wordt gecontroleerd of je gerechtigd bent om deel te nemen aan dit tentamen. Zodra je je aanmeldt in OSIRIS Student, krijg je bij een afkeuring, direct een melding op je scherm. Aansluitend ontvang je een e-mail waarin nadere uitleg gegeven wordt. Wanneer jij denkt dat deze afwijzing niet klopt, meld je dan zo spoedig mogelijk bij de Student Desk.

Afmelden

Afmelden voor een tentamen gaat langs dezelfde weg als de aanmelding en is mogelijk tot de dag vóór het tentamen. Om kosten voor drukwerk en het milieu te sparen wordt het zeer gewaardeerd als je je afmeldt voor een tentamen waar je niet aan deelneemt.

De spelregels op een rij

  • Voor elk schriftelijk tentamen of elke midterm dien je je aan te melden.
  • OSIRIS controleert jouw tentamensaanmelding op gerechtigheid.
  • Na de definitieve inschrijving voor het tentamen krijg je een oproep. De oproep ontvang je in de week voor het tentamen. Hierin kun je het juiste tijdstip en de zaal zien.
  • Zonder aanmelding is deelname aan het tentamen uitgesloten. Het tentamen zal niet worden nagekeken, het cijfer wordt niet geregistreerd.
  • Ook als de uitslag van een tentamen nog niet bekend is, moet je je voor een eventuele herkansing vóór de sluitingsdatum van dat tentamen aanmelden.
  • Iedere student behoort te weten: