Studying for exams

Regeling vervangend tentamen Tilburg Law School vervallen

Met ingang van 1 september 2019 is de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vervangend tentamen vervallen.

Ziek of bijzondere omstandigheden en tentamens: regeling vervangend tentamen vervallen

Als je door bijzondere omstandigheden niet kan of hebt kunnen deelnemen aan de aangeboden tentamenkansen, dan geeft dat geen recht meer op een vervangend tentamen: daarom zijn er twee tentamengelegenheden per jaar. Wanneer je de ene gelegenheid van een tentamen niet kan maken, maak je gebruik van de andere tentamengelegenheid. Bijzondere omstandigheden zoals ziekte of zich plotseling voordoende problemen in de persoonlijke sfeer leiden dus niet meer tot een vervangend tentamen. Houd met de planning van je tentamens hier goed rekening mee!

Voor een beroep op de hardheidsclausule moet er sprake zijn van aantoonbare, niet voorziene omstandigheden waardoor toepassing van de vermelde regel zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard in het individuele geval. Let op, een beroep op de hardheidsclausule wordt alleen in héél uitzonderlijke gevallen gehonoreerd.

Wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden of wanneer je een chronische ziekte hebt, moet je je studieplanning aanpassen. De studieadviseur/onderwijscoördinator kan je hierbij behulpzaam zijn.

Maak een afspraak 

De regeling voor de éénmalige extra kans (de “laatste vak regeling” ex artikel 15 lid 4 bachelor OER dan wel artikel 4.15 master OER) blijft gewoon bestaan. Gebruik hiervoor dit formulier.

Studeren in het buitenland en tentamens in Tilburg

Tilburg Law School vindt het belangrijk dat studenten een semester in het buitenland studeren zonder dat zij hierdoor achterstand oplopen. Daarom kunnen studenten die op exchange gaan en vanwege hun studie in het buitenland niet kunnen deelnemen aan tentamens in Tilburg, in aanmerking komen voor een vervangend tentamen voor de gemiste gelegenheid. Hiervoor is wel vereist dat de student heeft deelgenomen aan alle mogelijke eerdere gelegenheden van het desbetreffende vak: daarbij moet bij de laatste gelegenheid minimaal een 4 zijn behaald. Omdat de vervangende kans aan studenten die in het buitenland hebben gestudeerd wordt geboden om mogelijke achterstand te voorkomen, worden verzoeken om vervangende kansen voor tentamens die al zijn behaald, afgewezen.