Students Tilburg University

Vrijstelling aanvragen Humanities and Digital Sciences

Eerder gevolgd onderwijs

Indien je denkt op grond van eerder gevolgd onderwijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling, dan kun je een vrijstellingsformulier invullen.

Meerdere cursussen

Wanneer je voor meerdere cursussen een vrijstelling wil aanvragen, moet je per cursus een apart formulier invullen.

Aanvragen

Bij de Examencommissie TSHD kan een vrijstellingsformulier worden aangevraagd per e-mail: TSHD.ExCom@uvt.nl. Ingevulde formulieren met de bijbehorende bijlagen (staat aangegeven op het formulier) kun je  toezenden aan de Examencommissie Humanities and Digital Sciences of in het postvakje van de Examencommissie leggen op de 1e verdieping van het Dantegebouw.

Let op: je kunt pas een vrijstelling aanvragen nadat je als student bent ingeschreven.