Students Tilburg University

Verzoek om vrijstelling Law School

Verzoeken om vrijstelling van bepaalde vakken (en verzoeken om vervangende tentamens of de eenmalige extra kans) kunnen worden gedaan via het contactformulier in Ask Student Desk (voer als zoekwoord 'vrijstelling' in).

N.B. Wanneer vrijstelling wordt gevraagd op grond van een vak dat onderdeel uit maakt van één van de opleidingen van onze eigen faculteit, hoeft er geen nadere informatie te worden meegestuurd!

Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd zodra je een administratienummer hebt. Dit administratienummer wordt verstrekt wanneer je je via Studielink hebt aangemeld voor onze universiteit. Alleen studenten die staan ingeschreven als student, of als extraneus, kunnen vrijstellingen aanvragen.

Aanvragen van een vrijstelling

Wanneer je eerder binnen een andere universitaire opleiding een vak hebt behaald op grond waarvan je meent in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling voor een vak aan onze faculteit, dan kun je daarvoor een verzoek doen bij de examencommissie.

De beslissing over het toekennen van een vrijstelling wordt genomen door de examencommissie. Men kan geen rechten ontlenen aan uitspraken van een docent of van anderen over de kans om een vrijstelling te krijgen.

Voor het aanvragen van een vrijstelling kun je gebruik maken van het contactformulier in Ask Student Desk. Wanneer je voor meerdere vakken vrijstelling wilt aanvragen moet je per vak een formulier invullen.

Bij het verzoek moet per vak waarvoor vrijstelling wordt gevraagd in kopie worden bijgevoegd:

  • Uitgebreide informatie over de gebruikte literatuur. Alleen de titel van het boek is onvoldoende! De examencommissie heeft een (niet door de student zelf gemaakt) overzicht nodig van alle stof die is behandeld (bestudeerde hoofdstukken dan wel pagina's), bijv. via een kopie uit de syllabus, dictaat of werkboek.
  • Overzicht van de bestudeerde jurisprudentie (ook weer niet door de student zelf gemaakt).
  • Informatie over de studiebelasting.
  • Bewijs dat het vak is gehaald.

Duidelijk moet worden uit welke onderdelen het elders behaalde vak heeft bestaan, zodat de examencommissie kan beoordelen of het in voldoende mate overeenkomt met het vak zoals dat bij ons wordt gegeven.

N.B. Wanneer vrijstelling wordt gevraagd op grond van een vak dat onderdeel uit maakt van één van de opleidingen van onze eigen faculteit, hoeft er geen nadere informatie te worden meegestuurd!

Niet correct ingevulde of onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en worden geretourneerd!

 

Vrijstelling Data Science

Voor informatie over het aanvragen van een vrijstelling voor een vak binnen de joint degree bacheloropleiding Data Science van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven, klik hier.

 

Niet ingeschreven aan Tilburg University

Als je niet bent ingeschreven aan de Tilburg School of Law, maar toch graag wilt weten of je eventueel in aanmerking komt voor een vrijstelling, kun je per vak waarvoor je vrijstelling wenst, het contactformulier in Ask Student Desk (voer als zoekwoord 'vrijstelling' in) invullen.

Bij elk afzonderlijk verzoek dien je een bewijs bij te voegen dat het vak op grond waarvan je vrijstelling aanvraagt is behaald en nadere informatie over studiebelasting en inhoud van het vak (zie hierboven voor een exacte omschrijving van de informatie die moet worden bijgevoegd).

De eventueel te verlenen vrijstellingen worden in dat geval niet definitief verleend. Je dient deze vrijstellingen na inschrijving aan Tilburg Law School opnieuw aan te vragen bij de examencommissie. Deze zullen dan wel worden verleend.