Students Tilburg University

Fraude en plagiaat Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Het plegen van fraude of plagiaat is onverenigbaar met een academische houding en wordt zeer serieus genomen. De sancties die de Examencommissie kan opleggen kunnen dan ook zwaar zijn: je kunt voor maximaal 1 jaar voor alle tentamens worden uitgesloten!

De examencommissie wordt bij een vermoeden van fraude direct geïnformeerd. In de Regels en Richtlijnen (artikel 13 en 15) lees je wat onder fraude wordt verstaan en welke procedure dan gevolgd wordt.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences  maakt gebruik van plagiaat detectie software.