Students Tilburg University

Fraude en plagiaat Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD)

Het hebben van spiekmateriaal bij een tentamen, afkijken bij een medestudent, het manipuleren van onderzoeksresultaten, het overschrijven van tekst van anderen zonder correcte bronvermelding; het zijn allemaal vormen van fraude.

Het plegen van fraude of plagiaat is onverenigbaar met een academische houding en wordt zeer serieus genomen.

De Examencommissie wordt bij een vermoeden van fraude direct geïnformeerd. In artikel 15 en 16 van de Rules and Guidelines (Regels & Richtlijnen) lees je wat onder fraude wordt verstaan en vind je informatie over de procedure en sancties bij een vermoeden van fraude of plagiaat.

De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences maakt gebruik van software voor plagiaatdetectie.