Students Tilburg University

Fraude en plagiaat Tilburg School of Catholic Theology (TST)

Het hebben van spiekmateriaal bij een tentamen, afkijken bij een medestudent, het manipuleren van onderzoeksresultaten, het overschrijven van tekst van anderen zonder correcte bronvermelding; het zijn allemaal vormen van fraude.

In artikel 13 en 14 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST) wordt beschreven wat onder fraude wordt verstaan en welke procedure dan gevolgd wordt.

Een academische attitude is niet verenigbaar met fraude! De sancties die door de Examencommissie kunnen worden opgelegd zijn dan ook niet mis en kunnen een fikse studievertraging betekenen. In ieder geval wordt de tentamenpoging ongeldig verklaard. Je kunt verder voor een bepaalde termijn (tot maximaal één jaar) voor één, meer of alle tentamens worden uitgesloten, en bij constatering van zeer ernstige fraude (bijvoorbeeld in geval van een herhaling) kan zelfs de inschrijving voor de opleiding door het instellingsbestuur definitief worden beëindigd. Plagiaat is ook een ernstige vorm van fraude. Tilburg School of Catholic Theology maakt gebruik van Turnitin plagiaatsoftware.

Wat is fraude?
Wat is plagiaat?
Voorbeelden van wat niet mag
Antiplagiaat-software (Turnitin)
Wanneer melding aan de Examencommissie?
Wat zijn de gevolgen van vaststelling van plagiaat?
Meer informatie over plagiaat?