Students Tilburg University

Plagiaat

Tilburg University verstaat onder plagiaat:​​​​​​​ In een scriptie of ander werkstuk tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen over te nemen zonder bronvermelding. Studenten moeten bij elke scriptie of werkstuk oorspronkelijk, eigen werk inleveren, is het standpunt van Tilburg University. Andermans werk dat in werkstukken is opgenomen, moet als zodanig herkenbaar zijn. Dit stelt eisen aan de wijze waarop studenten citeren en parafraseren.

Bekijk de kennisclip over plagiaat

Citeren

Studenten moeten te allen tijde correct citeren. Dit betekent dat steeds moet worden aangegeven wanneer letterlijk geciteerd wordt. Er is al sprake van plagiaat als slechts een regel zonder bronvermelding is aangehaald.

Parafraseren

Bij parafraseren moeten studenten door een referentie aangeven welke teksten als bron zijn gebruikt. Het veelvuldig parafraseren van stukken tekst met een verwijzing in een kleine noot is niet toegestaan. In dat geval is er geen sprake van oorspronkelijk werk. Dat zal tot uitdrukking komen in de beoordeling van het werkstuk.

Voorkomen van plagiaat door correct citeren en parafraseren

Plagiaat gebeurt soms onbedoeld. Simpelweg omdat de regels en richtlijnen niet bekend zijn. Voorkom dat je in de fout gaat en volg onderstaande tips:

Knippen en plakken is tegenwoordig zo gemakkelijk dat mensen soms plagiaat plegen zonder dat ze het zich realiseren. Toch is er in sommige gevallen wel degelijk sprake van plagiaat. Je pleegt onder meer plagiaat als je zinnen, frases, paragrafen en zelfs ideeën kopieert van werk van anderen, gepubliceerd of niet gepubliceerd, zonder de oorspronkelijke auteur te vermelden. Ook als je een aantal woorden uit een paragraaf vervangt, is sprake van plagiaat. Hoe moet het wel?

  • Maak in de tekst duidelijk welke ideeën van jezelf zijn en welke je hebt overgenomen uit een tekst van iemand anders
  • Gebruik je een parafrase, neem dan toch een bronverwijzing op
  • Ook bij grafieken, tabellen, statistieken en afbeeldingen hoort een bronvermelding
  • Volg de regels voor correct citeren en parafraseren.