How to write an application letter? Student Career Services can help you.

Hoe moet je bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur?

De manier waarop je een bezwaarschrift kunt indienen hangt af van of je bent ingeschreven bij de universiteit of niet.

Ik ben ingeschreven aan de universiteit en heb een ANR

Als je een administratienummer hebt kun je je bezwaarschrift indienen via deze website.

Direct inloggen met je ANR en wachtwoord

De aangegeven velden moet je invullen. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft tegen welke beslissing je bezwaar aantekent en dat je een heldere motivering geeft waarom je het niet eens bent deze beslissing. Je kunt bij je bezwaarschrift documenten meesturen (via de knop 'upload'). Het moet natuurlijk duidelijk zijn tegen welk besluit je bezwaar instelt en het is daarom belangrijk dat je in ieder geval dit besluit direct met je bezwaar meestuurt. Verder is het mogelijk om bijvoorbeeld (e-mail)correspondentie of andere documenten mee te sturen, die van belang zijn bij de behandeling van je bezwaar.

Heb je alle velden ingevuld dan klik je op de knop ‘tonen’. Je kunt dan je gehele bezwaarschrift nog eens rustig doorlezen en uitprinten. Met de knop ‘versturen’ wordt je bezwaarschrift automatisch verzonden naar het Centraal Loket Geschillen en Klachten. Dit loket geleidt je bezwaarschrift door naar de CABB. Je kunt via deze website ook een pro forma bezwaar indienen. Dat je pro forma bezwaar wilt aantekenen kun je aangeven in het veld waar om je motivatie wordt gevraagd.

Ik ben niet ingeschreven aan de universiteit en heb geen ANR

Als je niet bent ingeschreven aan de universiteit kun je schriftelijk bezwaar instellen door middel van een brief. Je kunt je brief richten aan:

Tilburg University
Centraal Loket Geschillen en Klachten
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Dit bezwaarschrift moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Je bezwaarschrift moet binnen zes weken na de beslissing waartegen je bezwaar aantekent bij het Centrale Loket Geschillen en Klachten binnen zijn;
  • Geef een omschrijving van de beslissing waartegen je bezwaar maakt en stuur het besluit mee;
  • Geef gemotiveerd aan waarom je het niet eens bent met deze beslissing;
  • Je moet het bezwaarschrift dateren en ondertekenen;
  • Je moet een compleet ingevuld geleidebiljet meesturen.