Students Tilburg University

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Elke universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens (CBE). Studenten kunnen bij dit CBE in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over vrijstellingen, bindend studieadvies, fraude en tentamens.

Artikel 7.61 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) geeft een lijst van beslissingen waartegen studenten beroep kunnen instellen bij het CBE.

Hierbij kan worden gedacht aan:

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het CBE.

Hoe verloopt de procedure

Het beroepschrift
Minnelijke schikking
Het verweerschrift       
De behandeling ter zitting
Uitspraak
Na de uitspraak

Veelgestelde vragen over de procedure

Waarover doet het CBE uitspraak?
Hoe weet ik of ik een beroepschrift kan indienen?
Binnen welke termijn moet ik mijn beroepschrift indienen?
Hoe kan ik een beroepschrift indienen?
Ik heb meer tijd nodig om mijn beroepschrift in te dienen. Is dat mogelijk?
Ik vind dat er sprake is van spoed. Kan mijn beroep snel behandeld worden?
Ik ben gevraagd om tot een minnelijke schikking te komen. Wat is dat?
Wat is een verweerschrift?
Hoe groot is de kans van slagen dat mijn beroepschrift gegrond wordt verklaard?
Wat betekent...?

Veelgestelde vragen over de behandeling van het beroep (de zitting)

Wanneer wordt mijn beroep behandeld?
Hoe ziet een zitting eruit?

Veelgestelde vragen over de uitspraak

Wanneer kan ik een uitspraak verwachten?
Ik ben het niet eens met de uitspraak. Welke stappen kan ik ondernemen?