Students Tilburg University

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Art. 7.61 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) geeft een lijst van beslissingen waartegen studenten beroep kunnen instellen bij het CBE.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Beslissingen van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling
  • Beslissingen omtrent het bindend studieadvies
  • Beslissingen omtrent fraude
  • Beslissingen omtrent tentamen- en examenuitslagen, toelating tot tentamens, extra tentamengelegenheden
  • De uitslag van het colloquium doctum onderzoek.

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het CBE.

Slagingspercentage beroepszaken

De praktijk wijst uit dat de besluiten van een examencommissies vaak de rechtmatigheidstoets van het CBE kunnen doorstaan. In 2013 was slechts 17% van de beroepen waarover het CBE uitspraak deed, gegrond.

Beroep indienen

Secretariaat CBE

Cobbenhagen gebouw, C 125

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Telefoon: (013 - 466) 2131