Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Catholic Theology

De Tilburg School of Catholic Theology is verplicht voor haar opleidingen een Onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering, en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

Collegejaar 2022-2023

Regels en richtlijnen 2022-2023

Zie ook:

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.