Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Catholic Theology

De Tilburg School of Catholic Theology is verplicht voor haar opleidingen een Onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering, en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

In verband met de maatregelen die Tilburg University heeft genomen vanwege het coronavirus, zijn specifieke aanvullingen op de formele onderwijsregelingen noodzakelijk, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. In het TiU Education Servicedocument zijn deze aanvullingen opgenomen. Dit document dient als appendix bij de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen en geldt voor academisch jaar 2020-2021.

Collegejaar 2021-2022

Regels en richtlijnen 2021-2022

Zie ook:

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.