Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Economics and Management

Collegejaar 2019-2020

Regels en richtlijnen 2019-2020

De guidelines voor online toetsing 

Meer weten?

Voor meer informatie over de OER kun je terecht bij je opleidingscoördinator.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.