Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Economics and Management

In verband met de maatregelen die Tilburg University heeft genomen vanwege het coronavirus, zijn specifieke aanvullingen op de formele onderwijsregelingen noodzakelijk, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissies.

In het TiU Education Servicedocument zijn deze aanvullingen opgenomen. Dit document dient als appendix bij de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissies TiSEM.

Collegejaar 2022-2023

Regels en richtlijnen 

De guidelines voor online toetsing 

Meer weten?

Voor meer informatie over de OER kun je terecht bij je opleidingscoördinator.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.