Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Law

Tilburg Law School is verplicht voor hun opleidingen een Onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering, en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In het archief zijn de regelingen van de afgelopen jaren terug te vinden.

In het Tilburg University Education Servicedocument zijn deze aanvullingen opgenomen. Dit document dient als appendix bij de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissies TLS.

Collegejaar 2023 - 2024

Regels en richtlijnen 2023-2024

Guidelines voor online toetsing

Bekijk ook het archief met Onderwijs- en Examenregelingen uit voorgaande collegejaren.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

Vragen en verzoeken kunnen worden ingediend via dit formulier.