Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Law

Collegejaar 2018 - 2019

Regels en richtlijnen

Bekijk ook het archief met Onderwijs- en Examenregelingen uit voorgaande collegejaren.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.