Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Law

In verband met de maatregelen die Tilburg University heeft genomen vanwege het coronavirus, zijn specifieke aanvullingen op de formele onderwijsregelingen noodzakelijk, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissies.

In het Tilburg University Education Servicedocument zijn deze aanvullingen opgenomen. Dit document dient als appendix bij de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen van de examencommissies TLS.

Collegejaar 2022 - 2023

Regels en richtlijnen 2022-2023

Guidelines voor online toetsing

Bekijk ook het archief met Onderwijs- en Examenregelingen uit voorgaande collegejaren.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

Vragen en verzoeken kunnen worden ingediend via dit formulier.