Studie en studentenleven

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Social and Behavioral Sciences

Regels en richtlijnen

De Regels en Richtlijnen 2017-2018 zijn van toepassing op de tentamens en examens in alle opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Deze regels en richtlijnen treden in werking op of omstreeks 1 september 2017 en zijn vastgesteld door de examencommissie van de opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences op 27 juni 2017.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

chinesestudent

De faculteit is verplicht voor de opleidingen een Onderwijs en Examenregelingen (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

Collegejaar 2017-2018Examencommissie

De examencommissie van de opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en afname van tentamens binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Bindend studieadvies

Eerstejaars bachelorstudenten ontvangen een bindend studieadvies, gebaseerd op alle studieresultaten van het eerste studiejaar.

Bachelorthesis

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor toelating tot de bachelorthesis kun je vinden in de OER hoofdstuk 5 artikel 1.6. Kijk in de OSIRIS Student en op Blackboard voor nadere details over de thesis.