Students Tilburg University

Rechtspositie studenten

Aan het feit dat je je hebt ingeschreven en je collegegeld hebt betaald kun je bepaalde rechten ontlenen.

Deze rechten (en plichten) zijn opgenomen in het studentenstatuut.

De uitwerking hiervan vindt plaats in regelingen zoals de Onderwijs- en Examen Regeling. Dit is een van de belangrijkste regelingen waar je als student mee te maken krijgt.

Het is belangrijk dat je goed weet wat je rechten en plichten zijn als je een beroep wilt doen op een regeling, bijvoorbeeld een verzoek met betrekking op je inschrijving of financiële ondersteuning bij studievertraging. Onder strikte voorwaarden kun je financiële ondersteuning krijgen als je door overmacht (ziekte of bijzondere familieomstandigheden) of door het vervullen van bestuurswerkzaamheden voor studie- of studentenverenigingen, Faculteitsbestuur of Universiteitsraad, studievertraging hebt opgelopen. De precieze voorwaarden staan vermeld in de officiële regelingen die je in de bijlagen bij het studentenstatuut aantreft.

Wanneer je het niet eens bent met bepaalde beslissingen, de gang van zaken of de manier waarop je behandeld bent, kun je daarover een bezwaarschrift of een klacht indienen. Alle mogelijkheden en instanties met de daarbij behorende procedures kun je vinden onder klacht- en beroepsmogelijkheden.