Students Tilburg University

Duale carrière regeling (bijlage van het Studentenstatuut)

Voor studenten met een duale carrière heeft Tilburg University speciale regelingen. Studenten met een duale carrière vervullen naast hun studie bij ook een functie als bijvoorbeeld topsporter, sportcoach, sportofficial, ondernemer, e-sporter of artiest.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Talentstatus voor Duale Carrière
Artikel 3. Financiële en onderwijskundige facilitaire ondersteuning
Artikel 4. Financiële ondersteuning
Artikel 5. Onderwijskundige facilitaire ondersteuning
Artikel 6. Procedure onderwijskundige facilitaire ondersteuning
Artikel 7. Sportfaciliteiten
Artikel 8. Talenten in de media
Artikel 9. Slotbepalingen