Students Tilburg University

Duale carrière regeling

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Talentstatus voor Duale Carrière
Artikel 3. Financiële en onderwijskundige facilitaire ondersteuning
Artikel 4. Financiële ondersteuning
Artikel 5. Onderwijskundige facilitaire ondersteuning
Artikel 6. Procedure onderwijskundige facilitaire ondersteuning
Artikel 7. Sportfaciliteiten
Artikel 8. Talenten in de media
Artikel 9. Slotbepalingen