Students Tilburg University

Rechtsbescherming (H10 Studentenstatuut)

10.1 Centraal Loket Geschillen en Klachten
10.2 Klachten
10.3 College van Beroep voor de Examens (CBE)
10.4 Bezwaar bij het College van Bestuur
10.5 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs