Students Tilburg University

Hoofdstuk 10 Studentenstatuut: Rechtsbescherming

Hoofdstuk 10 van het studentenstatuut: rechtsbescherming. In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

10.1 Centraal Loket Geschillen en Klachten
10.2 Klachten
10.3 College van Beroep voor de Examens (CBE)
10.4 Bezwaar bij het College van Bestuur
10.5 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs