Students Tilburg University

Rechtsbescherming (H10 Studentenstatuut)

Hoofdstuk 10 van het studentenstatuut: rechtsbescherming.

10.1 Centraal Loket Geschillen en Klachten
10.2 Klachten
10.3 College van Beroep voor de Examens (CBE)
10.4 Bezwaar bij het College van Bestuur
10.5 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs