Students Tilburg University

Hoofdstuk 2 Studentenstatuut: Inschrijving en daaraan verbonden rechten en verplichtingen

Hoofdstuk 2 van het studentenstatuut: Inschrijving en daaraan verbonden rechten en verplichtingen. In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

2.1 Toelating inschrijving op grond van buitenlandse vooropleiding
2.2 Inschrijving
2.3 Algemene rechten en plichten uit inschrijving als student
2.4 Algemene rechten en plichten uit inschrijving als extraneus
2.5 Beëindiging inschrijving algemeen
2.6 Beëindiging inschrijving vanwege gedragingen student
2.7 Collegegeld, examengeld en vergoeding
2.8 Rechtsbescherming