Students Tilburg University

Inschrijving en daaraan verbonden rechten en verplichtingen (H2 Studentenstatuut)

Hoofdstuk 2 van het studentenstatuut: Inschrijving en daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

2.1 Toelating inschrijving op grond van buitenlandse vooropleiding
2.2 Inschrijving
2.3 Algemene rechten en plichten uit inschrijving als student
2.4 Algemene rechten en plichten uit inschrijving als extraneus
2.5 Beëindiging inschrijving algemeen
2.6 Beëindiging inschrijving vanwege gedragingen student
2.7 Collegegeld, examengeld en vergoeding
2.8 Rechtsbescherming