Students Tilburg University

Onderwijs (H3 Studentenstatuut)

3.1 Inrichting opleidingen
3.2 Onderwijstaal
3.3 Recht op een studeerbaar programma
3.4 Recht op een uniforme studielast
3.5 Recht op kwaliteit
3.6 Bijdragen onderwijs
3.7 Recht op studiebegeleiding
3.8 Studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar
3.9 Rechtsbescherming