Students Tilburg University

Hoofdstuk 3 Studentenstatuut: Onderwijs

Hoofdstuk 3 van het studentenstatuut: Onderwijs. In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

3.1 Inrichting opleidingen
3.2 Onderwijstaal
3.3 Recht op een studeerbaar programma
3.4 Recht op een uniforme studielast
3.5 Recht op kwaliteit
3.6 Bijdragen onderwijs
3.7 Recht op studiebegeleiding
3.8 Studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar
3.9 Rechtsbescherming