Students Tilburg University

Hoofdstuk 6 Studentenstatuut: Financiele ondersteuning studenten: het Profileringsfonds

Hoofdstuk 6 van het studentenstatuut: het Profileringsfonds. In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

6.1 Financiële ondersteuning
6.2 Erasmus plus Grant aanvullend scholarship