Students Tilburg University

Hoofdstuk 7 Studentenstatuut: Studentenvoorzieningen

Studenten hebben recht op studentenvoorzieningen. Het College van Bestuur is belast met de zorg voor studentenvoorzieningen met inachtneming van de richtlijnen van de minister.

7.1 Facultaire studentenvoorzieningen
7.2 Centrale studentenvoorzieningen