Students Tilburg University

Medezeggenschap (H8 Studentenstatuut)

De medezeggenschap van studenten en personeel is geregeld in de WHW en de hierop gebaseerde interne reglementen van Tilburg University.

8.1 Het bestuur van de universiteit
8.2 De Universiteitsraad
8.3 Het bestuur van de faculteit
8.4 Faculteitsraad
8.5 Opleidingscommissie