Students Tilburg University

Gedrags- en huisregels (H9 Studentenstatuut)

9.1 Huisregels en ordemaatregelen
9.2 Huisregels t.a.v. gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen
9.3 Algemene Huisregels Tilburg University
9.4 Privacy
9.5 Seksuele intimidatie, pesten, agressie, racisme, etc.
9.6 Arbowet