Students Tilburg University

Gedrags- en huisregels (H9 Studentenstatuut)

Hoofdstuk 9 van het studentenstatuut: gedrags- en huisregels.

9.1 Huisregels en ordemaatregelen
9.2 Huisregels t.a.v. gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen
9.3 Algemene Huisregels Tilburg University
9.4 Privacy
9.5 Seksuele intimidatie, pesten, agressie, racisme, etc.
9.6 Arbowet