Students Tilburg University

Profileringsfonds (Bijlage 2 Studentenstatuut)

Als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden heb je soms recht op financiële compensatie uit het Profileringsfonds.

  • Hoofdstuk 1
    Financiële ondersteuning studenten waarin opgenomen de bestuursbeurs en het Erasmus plus aanvullend scholarship
  • Hoofdstuk 2
    Financiële ondersteuning buitenlandse studenten

Nadere uitwerking van deze regeling o.a. op