Students Tilburg University

Profileringsfonds 2018-19 Hoofdstuk 1 Financiële ondersteuning studenten

Paragraaf 1 Algemeen

1. Begripsbepalingen
2. Doel van de regeling

Paragraaf 2 Ondersteuning wegens bijzondere omstandigheden

3. Bijzondere omstandigheden
4. Voorwaarden
5. Verplichte melding bij de studentendecaan
6. Aanvraag ondersteuning
7. Vaststelling ondersteuning
8. Bedrag van de ondersteuning
9. Uitbetaling van de ondersteuning
10. Bestuursbeurs

Paragraaf 3 Overige ondersteuning

11. Excellence scholarship
12. Erasmus plus aanvullend Scholarship (EPA)

Paragraaf 4 Slotbepalingen

13. Hardheidsclausule
14. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden