Students Tilburg University

Profileringsfonds Hoofdstuk 1 Financiële ondersteuning studenten

Paragraaf 1 Algemeen

1. Begripsbepalingen
2. Doel van de regeling

Paragraaf 2 Ondersteuning wegens bijzondere omstandigheden

3. Bijzondere omstandigheden
4. Voorwaarden
5. Verplichte melding bij de studentendecaan
6. Aanvraag ondersteuning
7. Vaststelling ondersteuning
8. Bedrag van de ondersteuning
9. Uitbetaling van de ondersteuning
10. Bestuursbeurs

Paragraaf 3 Overige ondersteuning

11. Erasmus plus aanvullend Scholarship (EPA)

Paragraaf 4 Slotbepalingen

12. Hardheidsclausule
13. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden