Students Tilburg University

Profileringsfonds 2018-19 Hoofdstuk 2 Financiële ondersteuning buitenlandse studenten

1. Begripsbepalingen
2. Doel van dit hoofdstuk
3. Bijzondere omstandigheden
4. Voorwaarden
5. Bestuursbeurs
6. Verplichte melding bij de studentendecaan
7. Aanvraag en vaststelling ondersteuning
8. Bedrag en uitbetaling van de ondersteuning
9. Hardheidsclausule
10. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden