2 students at the library

EndNote Online voor studenten

EndNote Online (voorheen EndNote Web) is een online service om referenties te verzamelen en bij te houden.

Direct naar EndNote Online 

EndNote Online is van de makers van EndNote en heeft een soortgelijke functie als de desktopversie. Voor het bewaren en gebruiken van grote hoeveelheden referenties is de desktopversie van EndNote het meest geschikt. Men kan EndNote Online gebruiken om referenties te verzamelen terwijl men websites bezoekt. Deze referenties kunnen dan later eenvoudig gesynchroniseerd worden met EndNote.

Installatie

EndNote Online is een webservice, men hoeft in principe niets te installeren om ermee te werken als men er alleen de eigen referenties mee wil beheren. Wil men EndNote Online ook gebruiken in Word, dan, is het nodig een plugin te installeren. Wil men de toolbar op meerdere pc's gebruiken, dan moet op al die pc's de plugin geinstalleerd worden.

Studenten en medewerkers kunnen zich via de website van EndNote Online aanmelden. Deze aanmelding moet gebeuren vanaf het Tilburg University domein: vanaf een werkplek op de campus of via een computer met een VPN-verbinding. Daarna is EndNote Web overal toegankelijk met een webbrowser. Na aanmelden op de website krijgt u de mogelijkheid eerder genoemde plugin te installeren om EndNote Online optimaal te gebruiken.

NB: bij het aanmelden kunt u een willekeurig e-mailadres en wachtwoord gebruiken. Gebruik hierbij nooit het Tilburg University wachtwoord.

Training en ondersteuning

Men kan gebruik maken van de Help-functie op de site en van  trainingen die door de fabrikant beschikbaar worden gesteld. Voor ondersteuning bij het gebruik kan men terecht bij de LIS Service Desk.