2 students at the library

EndNote voor juristen

Een EndNote-stijl die voldoet aan de richtlijnen gesteld aan juridische literatuur.

Lange tijd was er geen EndNote-stijl die voldoet aan de richtlijnen gesteld aan juridische literatuur. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de 'Leidraad voor juridische auteurs', opgesteld door de Commissie Leidraad, meest recente uitgave 2019.

Dit had tot gevolg dat juristen EndNote alleen konden gebruiken als persoonlijk database. De andere functionaliteit, het invoegen van voet- en eindnoten in een Word-tekst, was voor hen niet bruikbaar.

Tilburg University heeft dit opgepakt. Het team Research Support heeft enige jaren geleden de 'Leidraad' zoveel mogelijk geschikt gemaakt als 'output-style' voor EndNote. We hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de expertise binnen Tilburg Law School.

Voor Nederlandstalige publicaties: De stijl 'Leidraad Kluwer'

De 'Leidraad voor juridische auteurs' is letterlijk als leidraad genomen, niet als dictaat. Tilburg Law School ondersteunt het gebruik van de stijl 'Leidraad Kluwer'.

De volgende verschijningsvormen zijn opgenomen:

 • Boek
 • Tijdschriftartikel
 • Bijdrage in boek
 • Bijdrage aan conferentie
 • Redactiewerk
 • Officiële publicaties (NL)
 • Arresten

Hoewel het mogelijk is titels uit bestanden direct te importeren, zul je er niet aan ontkomen om toch enige handmatige aanpassingen te doen. Het is nooit helemaal 100% in orde. Wees kritisch en kijk vooral naar consequent gebruik.

Handmatige aanpassingen:

 • Voorletters/voornamen: het kan voorkomen dat bij het exporteren uit bestanden inconsequenties voorkomen (bijv. voorletters en voornaam voluit door elkaar). Wijzig dat in Endnote en gebruik consequent voorletters.
  NB: wijzig niets in de bibliografie in Word zelf, maar wijzig altijd in Endnote.De voetnoot: deze bestaat uit achternaam, jaar en (begin)pagina
 • De achternaam is een probleem indien die een voorvoegsel bevat. Dat moet handmatig worden ingevoerd, of wordt simpelweg weggelaten. Ook het paginanummer moet ook handmatig worden ingevoerd.
  NB: deze wijzigingen kunnen in de voetnoot zelf worden aangebracht.

Voor Engelstalige publicaties: OSCOLA

Er is ook gezocht naar een werkbare stijl voor Engelstalige teksten. De door Tilburg Law School gebruikte stijl is OSCOLA (The Oxford Standard for Citation of Legal Authorities).
Meer over OSCOLA

Downloaden en gebruiken van de EndNote-stijlen

Elke stijl die in EndNote beschikbaar is, is een apart bestand. Daardoor is het vrij eenvoudig een stijl toe te voegen, namelijk door een stijlbestand in de juiste map op uw pc te plaatsen.

Bij installaties op werkplekken van Tilburg University, worden de twee stijlen voor juristen reeds automatisch toegevoegd. Je hoeft de stijlbestanden alleen te downloaden indien je EndNote bijvoorbeeld thuis of op je eigen laptop gebruikt.
De stijlen conform de Leidraad Kluwer en OSCOLA zijn elk beschikbaar als een apart bestand, die je kan toevoegen aan de stijlbestanden die reeds standaard in EndNote beschikbaar zijn.
Je kan deze twee EndNote-stijlen hier downloaden:

Let er op dat de bestanden die de stijl bevatten op je pc in de juiste map geplaatst worden, opdat ze door EndNote gebruikt kunnen worden. De standaard-map voor stijlbestanden is de map met de naam 'Styles' in de EndNote map. Meestal is dit C:\Users\[User Name]\ Documents\EndNote\Styles\. Je kan de locatie van de Styles-map eventueel controleren door in EndNote te klikken op het menu-item 'Edit' -> Preferences, en dan te klikken op "Folder Locations"

Nadat je het stijlbestand in deze folder hebt geplaatst, kan je vervolgens in EndNote de stijl terugvinden door te klikken op het menu-item 'Edit' -> 'Output Styles' -> 'Open Style Manager'. In de Style manager vind je een lijst van alle stijlen die beschikbaar zijn in de Styles folder. Hier kan je ze als favoriet kiezen door het vakje ter linkerzijde van de naam aan te vinken. Zo zijn ze snel beschikbaar in het 'Output Styles' submenu in het menu-item 'Edit menu', en in het het styles menu van de 'Main toolbar'.

Hou er ook rekening mee dat de Kluwer output stijl niet helemaal up to date is, en er geen garantie wordt gegeven op de correcte werking.

Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van stijlen vind je op de website van EndNote. Voor technische hulp bij het installeren en gebruik van EndNote kun je terecht bij IT Support

Licentiebepalingen

Op het gebruik van de twee genoemde EndNote-stijlen stijlen is een Creative Commons Licentie van toepassing.