Students Tilburg University

Master thesis Catholic Theology

Een belangrijk onderdeel van de masteropleidingen van de School of Catholic Theology is het schrijven van een masterthesis. De procedure rond het schrijven en beoordelen van een masterthesis is per opleiding vastgelegd in een document.

Procedures

Thesisvertrouwenspersoon

Mochten er problemen ontstaan tussen student en thesisbegeleider, dan kunnen studenten terecht bij de thesisvertrouwenspersoon, prof. dr. Henk Schoot.