Studie en studentenleven

Verkiezingen 2018 Tilburg University

Van 16 t/m 19 april 2018 zijn er verkiezingen bij onze universiteit en kun je stemmen voor de alle centrale en decentrale medezeggenschapsraden. Er worden verkiezingen georganiseerd voor de:

 • Universiteitsraad (studenten en medewerkers).
 • Faculteitsraden (studenten en medewerkers).
 • Divisieraden (medewerkers): er zijn alleen verkiezingen voor de divisieraad van Marketing & Communication.

Stemmen: 16 t/m 19 april

 • De verkiezingen voor medewerkers worden gehouden van 16 t/m 19 april 2018 (16.00 uur).
 • De verkiezingen voor studenten worden gehouden van 17 t/m 19 april 2018 (16.00 uur).

Stel je kandidaat: 19, 20 en 21 maart

Op 19, 20 en 21 maart (tot 16.30 uur) vinden de dagen van Kandidaatstelling plaats. Om je kandidaat te stelen lever je een volledig ingevuld kandidaatstellingsformulier in op een van deze dagen in kamer C 163.

Kieslijsten inzien: 16 februari

Vanaf deze dag kun je in C 163 de kieslijsten komen inzien. Op de kieslijst staat of je mag stemmen/kandidaat mag zijn en zo ja voor welke verkiezingen. Vooral voor studenten die ook medewerker zijn, is het van belang om na te gaan of uw kiesrecht als student of als medewerker is geregistreerd. Je kunt dit aanpassen door voor 2 maart 2018 een verzoek in te dienen bij het Stembureau. Peildatum voor het vaststellen van de lijsten is 2 februari 2018.

Alle belangrijke data op een rij

Zie het overzicht met belangrijke data voor de verkiezingen van 2018.

Raden

Er worden verkiezingen georganiseerd voor:

 • Universiteitsraad studentgeleding – 9 zetels 
 • Universiteitsraad personeelsgeleding – 9 zetels
 • Faculteitsraad TiSEM studentgeleding – 7 zetels
 • Faculteitsraad TiSEM personeelsgeleding – 7 zetels
 • Faculteitsraad TLS studentgeleding – 7 zetels
 • Faculteitsraad TLS personeelsgeleding – 7 zetels
 • Faculteitsraad TSB studentgeleding – 7 zetels
 • Faculteitsraad TSB personeelsgeleding – 7 zetels
 • Faculteitsraad TSHD studentgeleding – 5 zetels
 • Faculteitsraad TSHD personeelsgeleding – 5 zetels
 • Faculteitsraad TST studentgeleding – 5 zetels
 • Faculteitsraad TST personeelsgeleding – 5 zetels
 • Personeelscommissie AS – 5 zetels
 • Personeelscommissie FS – 5 zetels
 • Personeelscommissie LIS – 5 zetels
 • Personeelscommissie FC – 3 zetels
 • Personeelscommissie MC – 3 zetels
 • Personeelscommissie HR – 3 zetels
 • Personeelscommissie ES – 3 zetels

Blog over de verkiezingen

Wil je meer weten over de verkiezingen? Bezoek het blog over de verkiezingen.