Studie en studentenleven

Verkiezingen 2018 Tilburg University

De resultaten zijn bekend. Bekijk de verkiezingsuitslag 2018.

Waarvoor kon je stemmen?

Van 16 t/m 19 april 2018 waren er verkiezingen bij onze universiteit en kon je stemmen voor de alle centrale en decentrale medezeggenschapsraden. Er werden verkiezingen georganiseerd voor de:

  • Universiteitsraad (studenten en medewerkers).
  • Faculteitsraden (studenten en medewerkers).
  • Divisieraden (medewerkers): er zijn alleen verkiezingen voor de divisieraad van Marketing & Communication.