Students Tilburg University

Academische juridische vaardigheden Law

In de bacheloropleidingen is de training van de academische juridische vaardigheden ondergebracht in het vaardighedentraject. Uitgangspunt van het vaardighedentraject is learning by doing: studenten oefenen zelf de vaardigheden en krijgen instructie en feedback.

Het gaat om verschillende vaardigheden:

  • IT-vaardigheden
    zoeken en beoordelen van juridische informatie op internet
  • Schriftelijke vaardigheden
  • Mondelinge vaardigheden

steeds toegespitst op het juridische domein.

Om het leerproces te begeleiden is voor verschillende onderwijsvormen gekozen. De IT-vaardigheden worden in de vorm van e-learning aangeboden en de andere onderdelen worden binnen verschillende vakken in contact met vakdocenten getraind.

Studenten kunnen zich voor ieder semester intekenen voor een vaardigheid.

Geadviseerd wordt bij de planning rekening te houden met het advies om het vaardighedentraject af te ronden vóór het laatste semester van het derde jaar. In het laatste semester staan immers andere vaardigheden op het programma, zoals de Oefenrechtbank en het eindvak.

Administratie en inschrijving

Administratie vindt plaats via de vaardighedensite van Law.

Op deze site is voor alle bachelorstudenten een vaardighedendossier aangelegd. Hier:

  • Vind je alle informatie over het vaardighedentraject
    welke vakken, inschrijftermijnen, beoordelingscriteria
  • Kun je je inschrijven
  • Kun je de beoordelingen inzien.

Heb je via de vaardighedensite ingetekend voor een onderdeel van het vaardighedentraject, dan is de inschrijving definitief. Na inschrijving ontvang je per e-mail nadere informatie. Voor vragen over het systeem kun je mailen naar: frw.vaardigheden@tilburguniversity.edu

Dossiervorming

Zodra je alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, geeft het dossier dit door aan de Centrale Studenten Administratie, zodat op je cijferlijst kan worden vermeld dat aan het vaardighedentraject is voldaan (geen nadere kwalificatie).