Tim Feenstra, triatleet en student Tilburg Univesity

Duale carrière

Tilburg University is trots op haar studenten met een duale carrière; Het combineren van een universitaire studie met een topsport carrière, onderneming, of o.a. een artiestenbestaan is een enorme uitdaging. De universiteit probeert deze groep studenten dan ook zo goed mogelijk te ondersteunen om de combinatie van hun twee carrières mogelijk te maken.

Denk jij ook een duale carrière te hebben?

De regeling duale carrière is onderdeel van het studentenstatuut en geldt voor studenten vallend onder de volgende categorieën:

 • topsporters
 • sportcoaches
 • sportofficials
 • ondernemers
 • e-sporters
 • artiesten

Faciliteiten voor talenten

Tilburg University biedt onder andere extra studiebegeleiding, mogelijke flexibiliteit in het onderwijs en eventueel financiële compensatie voor o.a. door de duale carrière opgelopen studievertraging. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten is een talentstatus nodig.

Op de website vind je een compleet overzicht van de faciliteiten voor duale carrière studenten.

Kijk hier hoe, Olympisch kampioen, Stefan Groothuis vertelt over studie en topsport.

Check hoe je een talentstatus aan kunt vragen

Studiekeuze voor topsporters

Bekijk het onderstaande filmpje of check het stappenplan studiekeuze voor (aankomende) topsporters voor meer info.

Roeien als kernsport

De universiteit heeft een kernsport gekozen: roeien. Deze typische studentensport krijgt extra ondersteuning van de universiteit. Welke ondersteuning Tilburg University biedt is te vinden op de pagina voor het roeien.

Wall of Fame voor topsporters

Tilburg University is enorm trots op haar excellerende studenten en faciliteert topsportende studenten om het mogelijk te maken om de sportcarrière te kunnen combineren met de academische carrière. Tilburg University eert studenten, die op extreem goede wijze de twee carrières kunnen combineren, op de Wall of Fame in het Sport Center.

Maatschappelijke Carriere na studie

Nadat je je studie succesvol hebt afgerond in combinatie met topsport, ondernemen of kunst, is het nu tijd voor de volgende stap in je carriere. Hoe kom je er achter wat je precies wilt gaat doen? Hoe vind je je droombaan?

Zie hieronder enkele waardevolle links:

Veel gestelde vragen Duale Carrière  

In ons duale carrière beleid streven we naar het zo goed mogelijk faciliteren van studenten met een talent in het combineren van studie en hun andere carrière (bijvoorbeeld topsport, ondernemen, optreden). Hierbij staat de kwaliteit van het onderwijs voorop; er wordt gezocht naar flexibiliteit in het onderwijs zonder dat dit ten kosten gaat van het onderwijsprogramma.  

Hieronder is veel informatie te vinden over het duale carrière beleid. Mochten je vragen hieronder niet beantwoord worden, neem dan contact op met de dual career officer.  

We vinden het belangrijk dat je de juiste studie kiest. Laat je hierbij vooral leiden door je interesse, ambitie en competenties, en pas in de laatste plaats of het te combineren is met je topsportcarrière, onderneming of artiestenbestaan. Het is raadzaam om met de dual career officer en/of onderwijs coördinator in gesprek te gaan over de haalbaarheid van het combineren van je gewenste studie met je andere carrière.   

FAQ

Wanneer kom ik in aanmerking voor een talentenstatus?
 • De niet-academische loopbaan moet op het hoogste niveau worden uitgeoefend. Dat wil zeggen dat je behoort tot de (sub)top op nationaal of internationaal niveau van je sport- of cultuurcarrière of ondernemerschap. 
 • topsporters die door NOC*NSF een A-, B-, Selectie status zijn toegekend. 
 • topsporttalenten die door een sportbond aangesloten bij het NOC*NSF een IT-, NT-, of Belofte-status zijn toegekend. 
 • topsporters die voldoen aan de criteria vastgesteld in het Handboek richtlijnen bepalen talentenstatussen regiodoelgroep versie 1.0 2014-2015. NOTE: de DCO heeft de mogelijkheid om af te wijken van dit handboek in voordeel van de student, indien ontwikkelingen in de sport en/of samenleving hier om vragen. 
 • topsporters die onderdeel zijn van de wedstrijdselectie van studentenroeivereniging TSR- Vidar bekrachtigd door de Vice-Praeses van TSR-Vidar. 
 • ondernemers die onderdeel zijn van het Brabant Startup Alliance programma. 
 • sport officials die wedstrijden van topsporters, die qua niveau in aanmerking komen voor  een Talentstatus, officiëren, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week. 
 • sport coaches die topsporters begeleiden die qua niveau in aanmerking komen voor een Talentstatus, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week. 
 • uitvoerende kunstenaars die binnen hun vakgebied bij de top 10% behoren (minimaal landelijke dekking/bereik), met daarbij  een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week. 
 • e-sporters (gamers) die op het hoogste nationale competitie niveau uitkomen in een spel  dat internationaal erkend en georganiseerd is, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.  
Hoe vraag ik een talentstatus aan?
 • Wanneer je in aanmerking denkt te komen maak je een afspraak met de dual career officer via deze Link
 • Je stuurt een email met jouw prestaties van de afgelopen drie jaar en je trainingsarbeid van het afgelopen jaar en het komende jaar naar de dual career officer via dualcareer@tilburguniversity.edu
 • Wanneer er besloten wordt dat je in aanmerking komt voor een talentstatus ontvang je een officiële verklaring van het College van Bestuur. 
 • De verklaring is geldig voor één collegejaar en moet jaarlijks vóór aanvang van het collegejaar opnieuw worden aangevraagd. 
Hoe is de begeleiding van topsporters binnen Tilburg University geregeld?

De dual career officer is het eerste aanspreekpunt binnen de universiteit op het gebied van duale carrière, en coördineert zaken aangaande duale carrière binnen de universiteit. De dual career officer heeft een adviesrol richting de faculteiten/opleidingen. 
Met de onderwijscoördinator bespreek je je studieplanning en mogelijk uitdagingen waar je verwacht tegenaan te lopen om te kijken wat er voor oplossingen mogelijk zijn.  
De ondersteuning die geboden wordt is maatwerk waarbij de kwaliteit van het onderwijs niet in geding kan komen. De faculteiten werken mee aan de ondersteuning van duale carrière binnen wat de faculteiten redelijk achten. 

Hoe vraag ik financiële ondersteuning aan?

Alle aanvragen voor financiële ondersteuning lopen via de dual career officer. Verzoeken voor financiële ondersteuning kunnen bij de dual career officer aangegeven worden via email, persoonlijk gesprek, of telefonisch. De dual career officer zal je vervolgens per aanvraag (er zijn verschillende vormen van financiële ondersteuning) informeren over de juiste procedure. 

Is er een aangepast BSA mogelijk?

In principe geldt voor alle studenten van Tilburg University het bindend studieadvies. Een talentstatus is een erkende bijzonder omstandigheid waardoor de dual career officer de examencommissie kan adviseren een uitgesteld BSA te geven.

Kan ik begeleiding krijgen met plannen?

Ja, zowel de dual career officer als de onderwijs coördinator kan met je meekijken om tot een goede planning te komen. Wel verwachten we dat je een goed beeld hebt wat er vanuit je duale carrière van je verwacht wordt, dan je (h)erkent dat een goede arbeid-rustverhouding van belang is, en dat je bewuste keuzes maakt ten behoeve van je duale carrière. 

Mag ik afwijken van aanwezigheidsplicht?

In principe wordt er niet afgeweken van aanwezigheidsplicht. Indien er bijzondere omstandigheden zijn (zoals ook een duale carrière) is afwijken van de aanwezigheidsplicht bespreekbaar, en kan het leiden tot een aanpassing/versoepeling. 

Mag ik langer over mijn studie doen?

Ja, je kan langer over je studie doen. De enige voorwaarde is het halen van je BSA. Het kan zijn dat sommige vakken na bepaalde tijd zijn vervallen of worden aangepast en dat je vakken opnieuw moet volgen. In relatie tot voorzieningen vanuit DUO geldt een diploma termijn van 10 jaar. https://duo.nl/particulier/studievertraging/verlenging-van-de-diplomatermijn.jsp

Kan ik op afstand een toets maken?

In principe niet. Op hoge uitzondering en bij toetsen die zich hiervoor lenen is dit bespreekbaar, en wellicht mogelijk.

Kan ik lessen op afstand volgen?

Het is erg afhankelijk van welke opleiding je volgt of het volgen van onderwijs op afstand mogelijk is, en in welke mate. Dit kan je bespreken met de onderwijscoordinator.

Kan ik gebruik maken van sportfaciliteiten?

Elke student kan tegen studententarief een sportabonnement aanschaffen bij het Student Sportcenter. Studenten met een talentstatus hebben de mogelijkheid om de kosten van een sportabonnement terug te verdienen door zich eenmalig in te zetten voor de universiteit (een tegenprestatie te leveren ten gunste van de universiteit). Dit kan je bespreken/aanvragen bij de dual career officer.

Kan ik hulp krijgen met het zoeken naar woonruimte?

De universiteit heeft geen actieve rol in het helpen bij het vinden van woonruimte. Wel is er informatie te vinden op de website https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/welkom-nieuwe-student/op-kamers-tilburg

Wat moet ik doen als ik op trainingskamp ga?

Melding maken bij de dual career officer. Je kan dan meteen ook een financiële vergoeding aanvragen bij de dualcareer officer indien je zelf kosten maakt voor het trainingskamp.  
Kijk ook zelf goed naar welke colleges, deadlines, toetsen e.d. je eventueel mist bij je afwezigheid en wat hier voor consequenties aan zitten. Bespreek dit vervolgens met de onderwijscoördinator om te kijken of er aanpassingen in je onderwijsprogramma gemaakt kunnen worden om de negatieve gevolgen zo gering mogelijk te houden.

Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of ik in de selectie zit (qua planning)?

Ga er altijd vanuit dat je de selectie wel haalt. Dan kunnen we aan de hand daarvan een planning maken, en kijken welke hulpvragen je hebt. Mocht je uiteindelijk de selectie niet halen, ontstaat er meer ruimte in je planning voor je studie.

Wat gebeurt er als ik geblesseerd raak?

In principe loopt je talentstatus gewoon door en kan je nog steeds met je hulpvragen terecht bij de dual career officer en de onderwijscoördinator. Indien er bij je revalidatie geen sprake is van de ambitie voor ‘return-to-play’ dan komt de talentstatus wel te vervallen. In dat geval dien je melding te maken van je (medische) bijzondere omstandigheden bij de studentendecaan om mogelijk in aanmerking te komen voor ondersteuning via die route.

Wat zijn ervaringen van studenten?

Logischerwijs zijn ervaringen van studenten wisselend omdat elke situatie van een dual carriére student anders is. En niet elke opleiding dezelfde flexibiliteit kan bieden.  
Over het algemeen zijn studenten erg tevreden over de begeleiding die de dual career officers kunnen bieden, hoe ze meedenken met de studenten, en kunnen putten uit eigen ervaring in de topsport.  
Ook is men over het algemeen tevreden over de financiële ondersteuning die op de universiteit geboden wordt.  
De flexibiliteit in het onderwijs is ook positief, alhoewel er altijd een vraag blijft naar grotere flexibiliteit in de tentaminering, en het volgen van onderwijs op afstand.  
Bij het combineren van een duale carrière is niet altijd alles mogelijk, en kan er studievertraging optreden. Dat vind niet iedereen altijd even leuk. Derhalve is goede verwachtingsmanagement van groot belang. En intake gesprek met de dual career officer zorgt hiervoor. Deze gesprekken worden dan ook als zeer positief ervaren, ondanks de ‘frustratie’ dat niet altijd alles kan.

Welke stappen moet ik als student nemen om het studiejaar goed van start te kunnen gaan?
 •  een studie kiezen die past bij je interesses en competenties (en niet omdat het logistiek het beste past in je duale carrière). 
 • Intake gesprek inplannen met dual career officer (om situatie te bespreken) 
 • gesprek inplannen met onderwijscoördinator (om studieplanning te bespreken) 
 • goede planning maken aan de hand van programma’s van duale carrière en colleges 
 • gesprek aangaan met trainer/coach/begeleider etc van duale carrière om te bespreken in hoeverre er flexibiliteit is ten behoeve van studie.  
 • Bewuste keuzes maken (grenzen stellen en bewaken) i.r.t. duale carrière, studie, sociaal leven, werken, studentenleven etc. etc. 
Wat wordt er van mij als topsporter verwacht?

Een proactieve houding. Jij het de regie in handen. Wij gaan kijken hoe we je kunnen ondersteunen op het moment dat jij een hulpvraag hebt.  
Maak bewuste keuzes ten behoeve van je duale carrière. Vraag om hulp als je het nodig lijkt. En informeer de juiste mensen binnen de universiteit tijdig over je situatie en de uitdagingen waar je tegenaan dreigt te lopen.  
Wees bewust dat het niet altijd lukt om vanuit het onderwijs flexibiliteit te creëren. Hou er rekening mee dat de kans aanwezig is dat er studievertraging optreedt.

Wat wordt er van mijn sportorganisatie verwacht?

Dat men bewust is van het feit dat je naast je topsport ook een studie volgt. En dat de organisatie met je meedenkt om te kijken waar ondersteuning ten behoeve van je studie mogelijk is.

Bij wie kan ik met welke vragen terecht als student met een duale carrière?

In principe kan je met alle vragen terecht bij de dual career officer. Bij studie inhoudelijke vragen zal de dual career officer je hoogst waarschijnlijk direct doorverwijzen naar de onderwijscoördinator, aangezien daar de specifieke kennis ligt voor de betreffende opleiding.