Duale carriere betekent topsport en studeren combineren

Faciliteiten voor duale carrière studenten

De universiteit biedt verschillende faciliteiten aan voor studenten met een talentstatus, zoals extra begeleiding, financiële ondersteuning en speciale onderwijsregelingen.

Begeleiding
Canvas
Financiële ondersteuning
Onderwijs- en Examenreglement (OER)
Bindend Studieadvies
Sportfaciliteiten
Medische faciliteiten

Verwachtingen van studenten met een talentstatus

Tilburg University stopt veel tijd en energie in de begeleiding van studenten met een duale carrière. We verwachten dan ook van je dat jij je studie serieus neemt, dat je open met alle medewerkers van de universiteit communiceert en dat je begrijpt dat niet alles mogelijk is. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je beschikbaar bent voor publicitaire activiteiten van Tilburg University en op verzoek medewerking verleend aan sportieve activiteiten, zoals het geven van een clinic of demonstratie.