Duale carriere betekent topsport en studeren combineren

Talentstatus

Een student kan door Tilburg University worden erkend als talent. Hiervoor dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden

de niet-academische loopbaan moet op het hoogste niveau worden uitgeoefend. Dat wil zeggen dat je behoort tot de (sub)top op nationaal of internationaal niveau van je sport- of cultuurcarrière of ondernemerschap;

 • topsporters die door NOC*NSF een A-, B-, Selectie status zijn toegekend.
 • topsporttalenten die door een sportbond aangesloten bij het NOC*NSF een IT-, NT-,
  of
  Belofte-status zijn toegekend.
 • topsporters die voldoen aan de criteria vastgesteld in het Handboek richtlijnen bepalen  talentenstatussen regiodoelgroep versie 1.0 2014-2015. NOTE: de DCO heeft de mogelijkheid om af te wijken van dit handboek in voordele van de student, indien ontwikkelingen in de sport en/of samenleving hier om vragen.
 • topsporters die onderdeel zijn van de wedstrijdselectie van studentenroeivereniging TSR- Vidar bekrachtigd door de Vice-Praeses van TSR-Vidar
 • ondernemers die onderdeel zijn van het Brabant Startup Alliance programma.
 • sport officials die wedstrijden van topsporters, die qua niveau in aanmerking komen voor  een talentstatus, officiëren, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.
 • sport coaches die topsporters begeleiden die qua niveau in aanmerking komen voor een talentstatus, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.
 • uitvoerende kunstenaars die binnen hun vakgebied bij de top 10% behoren, met daarbij  een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.
 • e-sporters (gamers) die op het hoogste nationale competitie niveau uitkomen in een spel  dat internationaal erkend en georganiseerd is, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week. 

Procedure aanvraag talentstatus

 • Wanneer je in aanmerking denkt te komen maak je een afspraak met de dual career officer via deze Link.
 • Je stuurt een email met jouw prestaties van de afgelopen drie jaar en je trainingsarbeid van het afgelopen jaar en het komende jaar naar de dual career officer via dualcareer@tilburguniversity.edu.
 • Wanneer er besloten wordt dat je in aanmerking komt voor een talentstatus ontvang je een officiële verklaring van het College van Bestuur.
 • De verklaring is geldig voor één collegejaar en moet jaarlijks vóór aanvang van het collegejaar opnieuw worden aangevraagd.
 • De onderwijscoördinator ontvangt een kopie van de verklaring.

Roeier bij T.S.R. Vidar

Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar op hoog niveau kan concurreren met de roeiverenigingen van de andere universiteiten. Om Vidar te ondersteunen en te stimuleren zo professioneel mogelijk te werk te gaan, is de aangepaste talentstatus beschikbaar voor een selectie wedstrijdroeiers waarmee ze aanspraak kunnen maken op de studieondersteuning voor talenten.

Eerstejaarsroeiers

De wedstrijdroeiers worden in december voorgedragen door het bestuur van Vidar, in overleg met de coach. Deze roeiers krijgen pas een talentstatus nadat ze zich hebben gemeld bij de dual career officer en, indien ze 1e jaars Bachelor studenten zijn, minimaal 18 ECTS in het 1e semester hebben gehaald. Een afspraak kun je maken via deze Link.

Ouderejaarsroeiers

Ouderejaars roeiers kunnen vanaf september door het bestuur van Vidar worden aangedragen, in overleg met de coach. Een ouderejaarsroeier komt in aanmerking voor een talentstatus wanneer hij of zij zeker bij de wedstrijdsectie van dat collegejaar hoort.

Het College behoudt zich het recht van bovenstaande regelingen af te wijken op individuele gronden. Dit kan zowel in positieve zin zoals bij bijvoorbeeld uitzonderlijke sportprestaties, maar ook in negatieve zin bij slechte studieprestaties.

Vernieuwen talentstatus

Een topsportstatus is een jaar geldig. Aan het begin van elk nieuw academisch jaar dienen talenten opnieuw een talentstatus aan te vragen, hiervoor dien je contact op te nemen met de dual career officer. Of maak een afspraak met de dual career officer via deze Link