Students Tilburg University

Talentstatus

Een student kan door Tilburg University worden erkend als Talent. Hiervoor dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden:

 • topsporters die door NOC*NSF een A-, B-, High Potential status zijn toegekend*.
 • topsporttalenten die door een sportbond aangesloten bij het NOC*NSF een IT-, NT-,
  of
  Belofte-status zijn toegekend**.
 • topsporters die voldoen aan de criteria vastgesteld in het Handboek richtlijnen bepalen  talentenstatussen regiodoelgroep versie 1.0 2014-2015. NOTE: de DCO heeft de mogelijkheid om af te wijken van dit handboek in voordele van de student, indien ontwikkelingen in de sport en/of samenleving hier om vragen.
 • topsporters die onderdeel zijn van de wedstrijdselectie van studentenroeivereniging TSR- Vidar bekrachtigd door de Vice-Praeses van TSR-Vidar
 • ondernemers die onderdeel zijn van het Brabant Startup Alliance programma.
 • sport officials die wedstrijden van topsporters, die qua niveau in aanmerking komen voor  een Talentstatus, officiëren, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.
 • sport coaches die topsporters begeleiden die qua niveau in aanmerking komen voor een
 • Talentstatus, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.
 • uitvoerende kunstenaars die binnen hun vakgebied bij de top 10% behoren, met daarbij  een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.
 • e-sporters (gamers) die op het hoogste nationale competitie niveau uitkomen in een spel  dat internationaal erkend en georganiseerd is, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week. 

Procedure aanvraag talentstatus

 • Wanneer je in aanmerking denkt te komen maak je een afspraak met de dual career officer via de Student Desk.
 • Je vult het formulier aanmelding talentstatus voor Tilburg University in.
 • Je stuurt een email met jouw prestaties van de afgelopen drie jaar en je trainingsarbeid van het afgelopen jaar en het komende jaar naar de dual career officer.
 • Wanneer er besloten wordt dat je in aanmerking komt voor een talentstatus ontvang je een officiële verklaring van het College van Bestuur.
 • De verklaring is geldig voor één collegejaar en moet jaarlijks vóór aanvang van het collegejaar opnieuw worden aangevraagd.
 • De onderwijscoördinator ontvangt een kopie van de verklaring.
Roeier bij T.S.R. Vidar

Vernieuwen talentstatus

Een topsportstatus is een jaar geldig. Aan het begin van elk nieuw academisch jaar dienen talenten opnieuw een talentstatus aan te vragen, hiervoor dien je contact op te nemen met de dual career officer. Of maak een afspraak met de dual career officer via Student Desk.