Veel studenten doen beroep op speciale voorzieningen vanwege een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Ruim 1.600 studenten van Tilburg University hebben een bepaalde voorzieningen of extra begeleiding nodig, omdat zij dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte hebben die hen kan hinderen bij het studeren, waardoor het studeren lastiger is en meer tijd en energie kost.

Soms is dat goed te zien (iemand is blind of rijdt in een rolstoel), maar meestal valt de functiebeperking niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, AD(H)D, autisme, ziekte van Crohn of een psychische aandoening. Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, kunnen zij gebruik maken van speciale regelingen en voorzieningen.

Wat moet je doen als je een voorziening nodig hebt?

Stap 1: Studievertraging melden

Je bent verplicht om eventuele studievertraging zo snel mogelijk te melden bij de studentendecaan, de zogenaamde meldingsplicht. De studentendecaan bekijkt samen met jou waar je mee geholpen kunt worden en wijst je de weg. Ook komen de consequenties van eventuele studievertraging aan bod, bijvoorbeeld in relatie tot het bsa of financiële gevolgen van langer studeren.

Tentamenvoorzieningen kun je zelf online aanvragen.

Stap 2: Bewijsstukken overleggen

Let er op dat je adequate bewijsstukken dient te overleggen bij een eerste aanvraag of melding van je ziekte of functiebeperking. 

Lees meer over Bewijsstukken functiebeperking, ziekte of bijzondere omstandigheden

Meer weten over de voorzieningen?

Wil je meer info over bijvoorbeeld auditieve en visuele voorzieningen? Of wil je weten hoe de toegang tot gebouwen voor mensen met een functiebeperking geregeld is?

Check de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

1.600
Ondersteuningsaanvragen

Ruim 1.600 studenten hebben een ondersteuningsvraag, omdat zij dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte hebben die hen kan hinderen bij het studeren,. Soms is een functiebeperking goed te zien, maar meestal valt de functiebeperking niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, ADD, ADHD, autisme of een psychische aandoening. Er zijn voorzieningen om het studeren te faciliteren.

Vragen of contact?

Vragen over voorzieningen in gebouwen?

Mis je bepaalde voorzieningen of zijn gebouwen/collegezalen onvoldoende toegankelijk, neem dan contact op met de coördinator 'studeren zonder belemmering'. Zij kan samen met jou kijken naar een mogelijke oplossing of jou in contact brengen met de juiste persoon.

Studiekeuze en arbeidsmarkt

Voor vragen over studiekeuze en arbeidsmarkt kun je terecht bij Student Career Services, maar ook bij ECIO, of stichting Swom, die begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten.

 

Hoezo studiekeuze, moet je hiervoor niet bij de onderwijscoördinator of studentendecaan zijn? Mies: NEE, dat is echt het terrein van SCS, zie bijv. workshop studiekeuzecheck.

Jouw mening is belangrijk

Wil  je meedenken over inclusiever onderwijs bij Tilburg University? Meld je aan voor de klankbordgroep studenten, verbonden aan de werkgroep ‘ Inclusief onderwijs’ bij a.i.mosterd@tilburguniversity.edu, coördinator ‘studeren zonder belemmering’

Online community ervaringsdeskundigen

Wil je contact met medestudenten over hun ervaringen? Meld je dan aan voor de Online community voor ervaringsdeskundigen.  Met deze besloten LinkedIngroep kunnen hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding te staan. Zo kunnen zij elkaar informeren over actuele ontwikkelingen en tips, initiatieven en bijeenkomsten rondom inclusief onderwijs delen.