Students Tilburg University

Studeren met een functiebeperking

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, gelden er voor deze studenten enkele bijzondere regelingen en voorzieningen.

Ruim 1200 studenten van Tilburg University hebben dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte die hen kan hinderen bij het studeren, waardoor het studeren lastiger is en meer tijd en energie kost. Soms is dat goed te zien (iemand is blind of rijdt in een rolstoel), maar meestal valt de functiebeperking niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, ADD, ADHD, autisme of een psychische aandoening.

Voorzieningen

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, gelden er voor deze studenten enkele bijzondere regelingen en zijn er op hen toegespitste voorzieningen getroffen.

Het blijkt om begrijpelijke redenen vaak moeilijk om voor je functiebeperking uit te komen. Toch is het verstandig die schroom te overwinnen en contact top te nemen met de universiteit. Bij de specifieke voorzieningen vind je de contactpersonen voor meer informatie.

Maak in ieder geval zo snel mogelijk een afspraak met je opleidingscoördinator, om te bespreken in hoeverre je beperkingen zo min mogelijk effect hebben op je studievoortgang.  Denk aan voorzieningen om het onderwijs goed te kunnen volgen, alternatieve opdrachten of een aangepaste studieplanning.

Een verzoek voor aangepaste tentamens dien je in via het formulier dat je vindt op de website tentamenvoorzieningen.

Op die pagina vind je ook instructies. Een (medisch) bewijsstuk kun je bij je aanvraag uploaden.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten met een handicap of chronische ziekte deelnemen aan het experiment Flexibel studeren. Neem voor meert informatie contact op met de coordinator via flexstuderen@tilburguniversity.edu.

Als je je wil voorbereiden op de arbeidsmarkt, bekijk dan ook eens het overzicht van bemiddelingsbureaus voor werkzoekenden met een chronische ziekte of een functiebeperking.

Plichten

Naast de voorzieningen waar je mogelijk recht op hebt, zijn er ook enkele plichten. Zo ben je verplicht eventuele studievertraging zo snel mogelijk te melden bij de studentendecaan, de zogenaamde meldingsplicht.

Let er verder op dat je beschikt over adequate bewijsstukken die je kunt overleggen bij een eerste aanvraag of melding van je functiebeperking.

Contact

Wanneer je vragen hebt over studeren met een functiebeperking, stuur dan een e-mail naar de studentendecaan. Voor vragen over het volgen van een specifieke opleiding  met een beperking, kun je terecht bij de onderwijscoördinator  van die opleiding.