Veel studenten doen beroep op speciale voorzieningen vanwege een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Ruim 1.600 studenten van Tilburg University hebben een bepaalde voorzieningen of extra begeleiding nodig, omdat zij dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte hebben die hen kan hinderen bij het studeren, waardoor het studeren lastiger is en meer tijd en energie kost.

Soms is dat goed te zien (iemand is blind of rijdt in een rolstoel), maar meestal valt de functiebeperking niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, AD(H)D, autisme, ziekte van Crohn of een psychische aandoening. Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, kunnen zij gebruik maken van speciale regelingen en voorzieningen.

Wanneer een nominaal studietempo niet haalbaar is, kan met je onderwijscoördinator een aangepaste planning bespreken,  waardoor je wat langer over je studie doet.

Wat moet je doen als je een voorziening nodig hebt?

Stap 1: Omstandigheden melden

Wanneer je aanpassingen in het onderwijs nodig hebt,  of in een aangepast tempo studeert, is studievertraging bijna onvermijdelijk. Studievertraging  heeft consequenties voor bijvoorbeeld het bindend studieadvies, en kan financiële gevolgen hebben.  Daarom is het zaak om je omstandigheden (beperking) zo snel mogelijk te melden bij de studentendecaan. De studentendecaan bekijkt samen met jou waar je mee geholpen kunt worden om toch zo goed mogelijk te kunnen studeren, wijst je de weg en informeert je over de regelingen waar je in jouw situatie gebruik van kan maken. 

Tentamenvoorzieningen kun je zelf online aanvragen.

Stap 2: Bewijsstukken overleggen

Let er op dat je adequate bewijsstukken dient te overleggen bij een eerste aanvraag of melding van je ziekte of functiebeperking. 

Lees meer over Bewijsstukken functiebeperking, ziekte of bijzondere omstandigheden

1.600
Ondersteuningsaanvragen

Ruim 1.600 studenten hebben een ondersteuningsvraag, omdat zij dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte hebben die hen kan hinderen bij het studeren. Soms is een functiebeperking goed te zien, maar meestal valt de functiebeperking niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, ADD, ADHD, autisme of een psychische aandoening. Er zijn voorzieningen om het studeren te faciliteren.

Vragen of contact?

Vragen over voorzieningen in gebouwen?

Mis je bepaalde voorzieningen of zijn gebouwen/collegezalen onvoldoende toegankelijk, neem dan contact op met de coördinator 'studeren zonder belemmering'. Zij kan samen met jou kijken naar een mogelijke oplossing of jou in contact brengen met de juiste persoon.

Studiekeuze en arbeidsmarkt

Voor vragen over studiekeuze en arbeidsmarkt kun je terecht bij Student Career Services, maar ook bij ECIO, of stichting Swom, die begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten.

Vragen over sporten bij het sportcentrum

Wil je graag sporten op het studenten sportcentrum, maar heb je vragen over wat er mogelijk is of heb je een specifieke ondersteuningsvraag, neem dan contact op met de Manager Sport, HansvandenHeuvel@Tilburguniversity.edu

Dan gaan we samen kijken naar een oplossing.

Jouw mening is belangrijk

Wil  je meedenken over inclusiever onderwijs bij Tilburg University? Meld je aan voor de klankbordgroep studenten, verbonden aan de werkgroep ‘ Inclusief onderwijs’ bij a.i.mosterd@tilburguniversity.edu, coördinator ‘studeren zonder belemmering’

Online community ervaringsdeskundigen

Wil je contact met medestudenten over hun ervaringen? Meld je dan aan voor de Online community voor ervaringsdeskundigen.  Met deze besloten LinkedIngroep kunnen hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding te staan. Zo kunnen zij elkaar informeren over actuele ontwikkelingen en tips, initiatieven en bijeenkomsten rondom inclusief onderwijs delen.

Effectief werken

Effectief werken, dat wil jij toch ook? Laten we samen de administratieve rompslomp beperken, kritisch naar alle regels kijken en processen optimaliseren.

  • Jouw input vormt de basis voor verbetering
  • Doel is minder administratieve rompslomp, minder regels
  • Met als resultaat meer tijd voor de inhoud
Help ons verbeteren