Students Tilburg University

Studeren met een functiebeperking

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, gelden er voor deze studenten enkele bijzondere regelingen en voorzieningen.

Ruim 1600 studenten van Tilburg University hebben een ondersteuningsvraag, omdat zij dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte hebben die hen kan hinderen bij het studeren, waardoor het studeren lastiger is en meer tijd en energie kost. Soms is dat goed te zien (iemand is blind of rijdt in een rolstoel), maar meestal valt de functiebeperking niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, ADD, ADHD, autisme of een psychische aandoening.

Voorzieningen

Specifieke voorzieningen/toegankelijkheid

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken, gelden er voor deze studenten aan Tilburg University enkele bijzondere regelingen en zijn er op hen toegespitste voorzieningen getroffen. Zie voor algemene, niet op Tilburg University toegespitste informatie: Hoger Onderwijs Toegankelijk).

Het blijkt om begrijpelijke redenen vaak moeilijk om voor je functiebeperking uit te komen. Toch is het verstandig die schroom te overwinnen en contact op te nemen met de universiteit. Bij de specifieke voorzieningen vind je de contactpersonen voor meer informatie.

Aangepaste studieplanning

Maak in ieder geval zo snel mogelijk een afspraak met je opleidingscoördinator, om te bespreken in hoeverre je beperkingen zo min mogelijk effect hebben op je studievoortgang.  Denk aan voorzieningen om het onderwijs goed te kunnen volgen, alternatieve opdrachten of een aangepaste studieplanning.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten met een handicap of chronische ziekte deelnemen aan het experiment Flexibel studeren. Neem voor meert informatie contact op met de coordinator via flexstuderen@tilburguniversity.edu.

Tentamenvoorzieningen

Een verzoek voor aangepaste tentamens dien je in via het formulier dat je vindt op de website tentamenvoorzieningen.

Op die pagina vind je ook instructies. Een (medisch) bewijsstuk kun je bij je aanvraag uploaden.

Financiële voorzieningen

Wanneer je door een  medische of psychische beperking geen bijbaantje kan hebben, kom je wellicht in aanmerking voor de individuele studietoelage van de gemeente. Voorwaarde is wel dat je studiefinanciering hebt. Als je niet in Tilburg woont, vraag dit dan na bij je eigen gemeente.

Als je studievertraging oploopt door je beperking, en je hebt die beperking tijdig gemeld, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, hetzij door extra studiefinanciering, hetzij door een uitkering uit het profileringsfonds, of een combinatie daarvan.

Arbeidsmarkt (voorbereiding)

Als je je wil voorbereiden op de arbeidsmarkt, bekijk dan ook eens het overzicht van bemiddelingsbureaus voor werkzoekenden met een chronische ziekte of een functiebeperking.

Plichten

Naast de voorzieningen waar je mogelijk recht op hebt, zijn er ook enkele plichten. Zo ben je verplicht eventuele studievertraging zo snel mogelijk te melden bij de studentendecaan, de zogenaamde meldingsplicht.

Let er verder op dat je beschikt over adequate bewijsstukken die je kunt overleggen bij een eerste aanvraag of melding van je functiebeperking.

Contact

  • Wanneer je vragen hebt over studeren met een functiebeperking, stuur dan een e-mail naar de studentendecaan. Voor vragen over het volgen van een specifieke opleiding  met een beperking, kun je terecht bij de onderwijscoördinator  van die opleiding.
  • Mis je bepaalde voorzieningen of zijn gebouwen/collegezalen onvoldoende toegankelijk, neem dan contact op met de coördinator 'studeren zonder belemmering'. Zij kan samen met jou kijken naar een mogelijke oplossing of jou in contact brengen met de juiste persoon.
  • Wil  je meedenken over inclusiever onderwijs bij Tilburg University? Meld je aan voor de klankbordgroep studenten, verbonden aan de werkgroep ‘ Inclusief onderwijs’ bij a.i.mosterd@tilburguniversity.edu, coördinator ‘studeren zonder belemmering’
  • Wil je contact met medestudenten over hun ervaringen? Meld je dan aan voor de Online community voor ervaringsdeskundigen.  Met deze besloten LinkedIngroep kunnen hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding te staan. Zo kunnen zij elkaar informeren over actuele ontwikkelingen en tips, initiatieven en bijeenkomsten rondom inclusief onderwijs delen.
  • Voor vragen over studiekeuze en arbeidsmarkt kun je terecht bij Student Career Services, maar ook bij ECIO, of stichting Swom, die begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten.