Students Tilburg University

Stap 1: Bewijsstukken functiebeperking, ziekte of bijzondere omstandigheden

Dyslexie, een functiebeperking of (chronische) ziekte en andere bijzondere omstandigheden moet je kunnen aantonen met een schriftelijke bewijsstuk, zoals een verklaring van een (huis)arts of specialist, een behandelend therapeut, psycholoog of psychiater, maatschappelijk werker, advocaat of instantie.

Medische verklaring
Bewijsstuk psychische problemen
Bewijsstukken niet-medische omstandigheden
Bewijsstukken indienen

Standpunt artsenorganisatie

In bijgaande toelichting van de KNMG inzake geneeskundige verklaringen, lees je onderaan wat je wel aan de arts kunt vragen. Zie ook: Afgifte kopie van medisch dossier.

Overheidsinformatie over recht op inzage eigen medisch dossier